Turistické známky - oficiální stránky
 

Návštěvní kniha


Řadit podle: datum

Vážení sběratelé. Z důvodu neustále se opakujících vulgarit v návštěvní knize jsme omezili její užívání pouze na řady řádně registrovaných sběratelů TZ.

Je jasné, že se jinak zlepšení situace nedočkáme, jelikož některým hulvátům dělá hanobení naší práce a celého sběratelského systému radost a zvrácené potěšení.

Za kolektiv Turistických Známek se omlouvám za skutečnost, že jsme k tomuto řešení nepřistoupili už dříve.

Ladislav Šín


Luděk
Kožlany
V době narození EB patřily Kožlany do okresu Rakovník
 
Exák
Beneš-Kožlany
Kožlany nepatří na Rakovnicko. Je to okres Plzeň-sever.
 
JirkaK
Omluva
Promiňte asi sem to trochu s tím Benešem přehnal, ale neuškodí to.
 
Fredo
Nepřeháníte to s tím ještě nevydaným E. Benešem
Stačilo by vložit odkazy.Prosím webmastera aby to smazal.
 
JirkaK
Edvard Beneš, aneb trochu historie neuškodí
Život a politika Před MnichovemE. Beneš se narodil v Kožlanech na Rakovnicku jako nejmladší syn rolníka (10. dítě). V mládí studoval nejprve na gymnáziu v Praze-Vinohradech (1896–1904; bydlel v domě rodiny Oličovy, spřátelené s jeho přítelkyní a pozdější ženou Hanou [1]), po maturitě na Filozofické fakultě pražské Univerzity Karlovy. Od roku 1904 studoval ve Francii na Sorbonně a Svobodné škole politických nauk (Sciences Po), v roce 1907 v Berlíně. Studia Edvard Beneš zakončil roku 1908 v Dijonu doktorátem práv, o rok později pak v Praze složil rigorózní zkoušky. Tři roky vyučoval na obchodní akademii v Praze, od roku 1912, poté, co habilitoval v oboru filosofie, přednášel jako docent na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Za Rakouska neměla česká univerzita ani její Filozofická fakulta svou vlastní budovu a přednášky i semináře se musely konat na různých místech v Praze, proto Beneš přednášel v Krakovské ulici, v Klementinu, či v Kaulichově domě.Po začátku první světové války organizoval vnitřní odboj (Maffie – český výbor odboje proti Rakousko-Uherské monarchii). Zajišťoval spojení odboje s T. G. Masarykem ve Švýcarsku. 1. září 1915 odešel do zahraničí, kde spolupracoval s Masarykem a M. R. Štefánikem. V Paříži organizoval zahraniční protirakouský odboj a reorganizoval kurýrní službu pro spojení s Maffií. Uspořádal cyklus přednášek o Slovanstvu na pařížské Sorbonně, propagoval československý politický program řadou článků ve francouzských novinách. V roce 1916 se Edvard Beneš podílel na ustanovení Československé národní rady, v níž zastával místo generálního tajemníka. Společně se Štefánikem získal souhlas dohodových mocností se zakládáním československých vojenských jednotek a přispěl tak ke vzniku samostatných legií ve Francii, Rusku a Itálii, které se úspěšně zapojily do bojů první světové války. Důležitým výsledkem Benešovy diplomacie bylo uznání Československé národní rady jako představitele nového státu Francií, Velkou Británií a Itálií.Po vyhlášení svrchovanosti Československé republiky 28. října roku 1918 byl jmenován ministrem zahraničí ve vládě K. Kramáře, domů se vrátil v září 1919. V Paříži mj. dohodl nové hranice státu na jihu Slovenska (viz též Pařížská mírová konference, 1919). Edvard Beneš pomáhal zakládat Společnost národů, byl její místopředseda, člen Rady a předseda (1935). Prosazoval politiku kolektivní bezpečnosti. Od počátku se orientoval na poválečnou evropskou velmoc Francii, s níž v roce 1924 Československo uzavřelo spojeneckou smlouvu, a na země Balkánu, Rumunsko a Jugoslávii, s nimiž smluvně vytvořil obranný systém, tzv. Malou dohodu.V letech 1921–22 zastával Edvard Beneš funkci československého předsedy vlády, poslancem parlamentu byl v letech 1919–26 a 1929–35. Byl členem a místopředsedou Čs. strany národně socialistické a významně ovlivňoval její politiku. Po abdikaci T. G. Masaryka byl zvolen 18. prosince 1935 za hlavu státu. Ve stejném roce uzavřelo Československo Benešovým prostřednictvím spojeneckou smlouvu se Sovětským svazem (po jeho přijetí do Společnosti národů) a s Francií. Vojenskou pomoc Sovětského svazu v případě konfliktu smlouva vázala na předchozí pomoc Francie. Nejpozději od roku 1927 byl svobodným zednářem. Po MnichovuPo přijetí mnichovského diktátu 5. října 1938 abdikoval a 22. října 1938 odletěl pravidelnou leteckou linkou nejdříve do Velké Británie, později odcestoval do Spojených států amerických, kde přednášel na univerzitě v Chicagu. V roce 1940 přesídlil do Londýna, kde vytvořil tzv. exilovou státní reprezentaci a přebral funkci exilového československého prezidenta. Po okupaci Česko-Slovenska a vyhlášení Slovenského státu v březnu 1939 prohlásil Mnichovský diktát za neplatný a zaslal protest proti německé okupaci Čech a Moravy vládám hlavních evropských mocností i USA. Během války dosáhl uznání exilové vlády u všech spojenců. V prosinci 1943 uzavřel v Moskvě novou spojeneckou smlouvu se Sovětským svazem. Také tam začal jednat s československými komunisty o poválečné podobě Československa (viz též Heliodor Píka). Na jaře 1945 Beneš odcestoval přes Moskvu na osvobozené území republiky; v dubnu ve slovenských Košicích jmenoval první poválečnou vládu, 16. května přijel do Prahy. 28. října byl v potvrzen ve funkci prezidenta a následně znovu zvolen 19. června 1946.Po dobu okupace a neexistence parlamentu vydávala exilová vláda prezidentské dekrety, jež Beneš jako nejvyšší činitel podepisoval a po němž jsou často nepřesně nazývány jako „Benešovy dekrety“. Poválečné dekrety, kterými se upravovala konfiskace majetku Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů jsou dodnes kontroverzní.Benešova nerozhodnost v únoru roku 1948 usnadnila komunistům převzetí moci v zemi. Jediní, kdo se za Beneše otevřeně postavili, byli studenti, kteří byli následně surově zbiti na Nerudově ulici[1]. Za politické krize, vyvolané komunisty, mu ministři demokratických stran nabídli svoji demisi. Beneš jejich demisi po komunistickém nátlaku 25. února přijal a pověřil sestavením nové vlády předsedu KSČ K. Gottwalda. V květnu se prezident komunistům pokusil vzepřít, když odmítl podepsat novou československou ústavu[2]. Měsíc poté, 7. června 1948 abdikoval na úřad prezidenta, jeho nástupcem se pak stal K. Gottwald. Dne 3. září roku 1948 Edvard Beneš zemřel v Sezimově Ústí.V dubnu 2004 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR opakovaně přes předchozí veto Senátu zákon 292/2004 Sb. tvořený větou „Edvard Beneš se zasloužil o stát.“ Václav Klaus jej nevetoval, ale také nepodepsal, což vyvolalo jisté spory, má-li na takové jednání dle ústavy právo. Abdikační dopis, zaslaný dne 5. října 1938 předsedovi vlády ČSR gen. Janu SyrovémuPohnutá tři léta mého presidentství vyvrcholila v událostech nedávných dnů, v událostech pro nás nadměrně smutných a pro náš stát velikého dosahu. Drásaly nám všem duši, srdce, nervy i rozum. Nezlomily však ani naši víru, ani věrnost ideálům našeho lidu, národa a státu, ideálům, jejichž nositelem československý lid vždycky byl a jimž zůstal věren. Tyto historické události změnily ovšem skoro v základech podmínky dalšího života a vývoje našeho státu. Měl jsem na tom všem tak velký podíl, že nemohu neuvažovat o tom , co v nových poměrech mám dělat já jako president republiky. Byl jsme zvolen za okolností zcela jiných a za podmínek podstatně odchylných a nemohu to dnes přehlížeti. Poměry se změnily tak, že by moje osoba jako osoba politika mohla být eventuelně překážkou vývoje, kterému se musí náš stát přizpůsobovat, zejména také z hlediska mezinárodního a vzhledem k potřebě získat rychle klid v celém našem okolí a dobrý poměr a spolupráci se sousedy. Právě se nám podařilo sestavit vládu, která bude v nových poměrech vládou klidu a pořádku, vládou úsilí o hospodářskou a sociální rekonstrukci, vládou hledící si především vnitřní práce, přerodu a celkové obrody. Věřím, že se jí práce bude dařit. Sám však pokládám za nutné pro sebe z nové situace vyvodit důsledky a ze svého úřadu odstoupit. Neznamená to opouštět svou povinnost v těžké době a nezůstat na palubě lodi v těžké bouři. Chci prostě usnadnit vnitropolitický i vněpolitický další zdravý vývoj státu i národa. Proto skládám svůj řad v ruce ústavních činitelů a prosím vás, jako předsedu vlády, abyste podle předpisů ústavy zařídil vše, co je nutno. Děkuji vám i vašim kolegům za všechnu spolupráci a přeji vám i všem ostatním opravdový zdar v další vaší činnosti. Věřím pevně a hluboce, že brzy zase příjdou doby lepší, doby klidné a účinné práce a úspěchu pro nový stát a všechen náš československý lid.CitátyStalin: „Já vím, že vy, Čechoslováci, nám Rusům nedůvěřujete. Ani vy, dr. Beneši, nám nedůvěřujete!“Beneš: „Ano!“Stalin: „A však já vás ujišťuji, že dodržíme smlouvu, kterou jsme s vámi uzavřeli – že Československo bude svobodná a nezávislá země a že my se nebudeme vměšovat do vašich vnitřních záležitostí. Jak to budete dělat, takové to budete mít.“(Stalinův přípitek na večeři na Benešovu počest, když se jaře 1945 vracel z londýnského exilu přes Moskvu do Československa [3]) Beneš: „Dlouho jsem věřil, že alespoň Gottwald mi nelže, ale nyní vidím, že lžou všichni bez výjimky, ,kdo je komunista, je lhář' - je to společný rys všech komunistů, a zejména ruských. Mou největší chybou bylo, že jsem doposledka odmítal věřit, že mne i Stalin chladnokrevně a cynicky obelhával, jak v r. 1935, tak i později, a že jeho ujišťování mně i Masaryka bylo úmyslným a cílevědomým podvodem.“(z rozhovoru s paní Posse-Brázdovou v Sezimově Ústí 19. srpna 1948; Táborský, str. 271)
 
gogol
to Romana Bradacova
Z ceho tak usuzes mila damo??? Jen pro tvou informace se o historii ceskeho statu a vse co mu predchazelo velmi zajimam. Jelikoz jsem se narodil pobliz Kozlan, tak jsem toto muzeum uz samozrejme i navstivil. O panu Benesovi toho mozna vim vice nez ty. Tak prosim nekritizuj. Radis se snad take ke kritikum naseho druheho prezidenta a blizkeho spolupracovnika TGM???
 
Fredo
Jen poznámka
Poděkování patří všem těm, kteří osobně a často na své vložené náklady zařizují v Rýmařově vznik nové TZ. Když na to někdo nemá čas ani možnosti a ani finance tak holt jen píše, že by se něco mohlo udělat.Pro ty, jen pisatele, přikládám text dopisu z Rýmařova, tak se snažte:Dobrý den z Rýmařova,v letošní turistické sezóně jsme se pomalu dostali k číslu 1500 a stálepozorně sledujeme Vaše reakce.Rádi bychom na toto téma vyvolali diskuzi, jakési otevřené názorovéfórum. Stejně jako si někteří z Vás myslí, že bychom známky neměli dále rozšiřovat, je mnoho sběratelů kterým rozšiřovánísystému T.Z. nevadí. Samozřejmě by se neměla objevovatmísta, která si Turistickou Známku nezaslouží. Víme, že takových míst jevelmi málo a že si celý sběratelský systém stále drží svoji sportovní hodnotu. V takovém množství může přirozeně dojít k chybě azáleží skutečně na Vás sběratelích, na kterou známkupoukážete. Jde o předražování, nedostupnost, či nešťastně zvolené místo.U takových problémových míst jsme už v minulosti přistoupili ke zrušení daného tzm. Stejně budeme postupovat i nyní, kdyžse rozšiřování pomalu chýlí ke svému závěru. Náš názorje, systém nepřehustit, ale zároveň neopomenout místa, která si známkuzaslouží. Na základě příspěvků zaslaných sběrateli k dané známce se buderozhodovat, zda budeme v rozšiřování T.Z. pokračovat,a která TZM o svoji známku přijdou.Vaši známku uvedeme na našich stránkách www.turisticke.znamky.cz,konkrétně - http://www.turisticke-znamky.cz/pripravovane.php,kde po dobu 15 dní budou sběratelé hlasovat, zda známku vyrobit či nikoliv. Pokud sběratelé známku odsouhlasí k výrobě okamžitě se Vám ozveme sdaným výsledkem, kdy uděláme grafický návrh známky,který Vám zašleme ke schválení. Motivy zpracujeme z Vámi dodanýchmateriálů. Tato služba je včetně další výroby raznic zdarma. Nákupní cena jedné známky je 18,- Kč včetně DPH. Prodejní cena jejednotná a to 25,- Kč. Známky dodáváme v minimálním počtu 200 kusů,součástí první zásilky je štít, samolepka samozřejmě zdarma. Známkyposíláme formou profi balíku, což je časově nejvýhodnější cca. jeden den, náklady na poštovné hradíme.Děkujeme a přejeme krásný den!S pozdravem za Turistické známky Jitka FojtíkováProsíme zašlete na e-mail.: sekretariat@turisticke-znamky.cz :Zasílací adresa: …………+ tel., mobil, fax, e-mail, www……….Fakturační údaje: (ičo, dič, plátce DPH-neplátce DPH, způsob platby –dobírka/bankovní převod).Adresa: prodejní místoNávrhy: foto, pohled, kresba……atd.
 
Vaclav Jahudka
Omlouvam se, ze nemam kontakty a cas osobne na druhem konci republiky zarizovat TZ a ze to nechavam na rymarovskem cestakovi, ktery k tomu ucelu mimo jine je...
 
H&B
Co k tomu říct. Jsme z Prahy a přesto se snažíme vyjednávat zřízení TZ na Šumavě. Faktem je, že vše sami dotahujeme do konce, nenecháváme to na rýmařovském cesťákovi. Neboli práci s tím nepřehazujeme na někoho jiného a tím si zřejmě zasluhujeme kritiku.
 
starý Jarda
pro Vaclava Vojtíška
Tipy na výlety lze nalézt na stránkách www.vyletnik.cz, www.turistickyweb.cz, www.kudyznudy.cz a na oficiálních stránkách KČT (mimo jiné).
 
starý Jarda
pro Katík
Podívej se do seznamu SU. Je tam asi 9x (začni u čísla 267). Není to TZ.
 
Vaclav Jahudka
HaB
Jde o to, ze skutecne pro priklad zarizovat z Aše TZ nekde u Uherskyho Hradiste je asi pomerne technicky problem... Ale zase kdyz clovek na neco upozorni, co stoji za to, nemusi bejt hned oznacenej za nekoho, kdo hazi hrach na zed a neni schopen niceho víc... koneckoncu jsem navrhoval Rymarovu nekolik TZ, sehnal jsem k tomu podklady, napsali, ze dekujou a cestak, ze to zkusi zaridit... a skutecne ve 3 pripadech znamky za mesic byly vytvoreny...
 
Katík
Rada
Nevíte někdo jestli existuje a kde se dá sehnat Známka po stopách Krále Ječmínka díky moc
 
H&B
Rozhodně se nepovažujeme za dokonalé, ale pro rozšiřování TZ se snažíme sami něco udělat a ne jen o tom psát. To znamená na místě se s eventuelním prodejcem konkrétně domluvit, sehnat mu materiály pro námět, dát spojení na Rýmařov či mu pomoci vše vyjednat atd. Názor, že se po přečtění návrhu, jak píšete, třeba se někdo o známku postará, nám připadá jako slova písničky " My si dáme zahrát, on to někdo zaplatí..." A teď nám nasaďte psí hlavu.
 
Vaclav Jahudka
No toto jako prehustovani nevidim, i ja jsem proti prehustovani, ale tato TZ by byla z rangu vojenske pevnosti a kolik ze tato kategorie ma znamek? Nejake řopíky, Dobrošov apod., Spilberk... ja mam pocit, ze tato pamatka si TZ jednoznacne zaslouzi, protoze obstoji sama o sobe, navic je i castecne pristupna a TZ ji podpoří, neni to jako se Zlatymi Horami, kde TZ Zlate Hory je v navrhu, tam se ptam proc? Kdyz tam uz TZ pobraly vsechny mistni věci... pripadu prehusteni je dost, ale nepovazuju za prehustene treba Jizerky, i kdyz to nekdo tak oznacuje, proste halt je tam hodne rozhleden na pětníku, tak se to muze jevit prehustene, ale tam jsou TZ proste na místě.
 
Fredo
pro Vaclav Jahudka
Jako námět na výlet ano. Ale v Olomouci už jsou TZ 335, 1002, 1340, 1399 + 2 TZ na Kopečku. Zase by to někdo napadl že je to přehušťování.
 
Romana Bohacova
pro gogol
Je vidět, že o Benešovi moc nevíš, navsteva muzea by ti prospela.
 
Vaclav Jahudka
pro HaB
Proc vam vadi, kdyz nekdo na tyto stranky napise nejaky namet na TZ, samozrejme, ze jsem posilal mail i do Rymarova, ale jednak jsem si rikal, ze by to leckoho mohlo zajimat jako namet na vylet, ze olomoucke forty vubec existují, jezto si myslim, ze pro mnoho lidi je to vec neznama a navic se treba najde nekdo z okoli, kdo si o tom precte a o znamku se postara, ja jsem bohuzel z druheho konce republiky, tak se vic snazit nemuzu... tak si prosim odpuste poznamky o plakání nad spatnym hrobem a o neschopnosti ostatnich, kteri nejsou tak dokonalí jak vy...V. Jahudka
 
gogol
To Fredo
Je tezke vyhnout se politice, kdyz se nominuje na TZ muzeum venovane politikovy a jeste k tomu takovemu........
 
Fredo
Luděk a gogol
Žádám "komentátory" k připravované TZ Muzeum Dr. E. Beneše - Kožlany, aby se zdrželi politických debat na těchto stránkách. Politika k turistice nepatří.
 
Pinďa
Soumarský most
Honzo, já osobně, pokud si mám s něčím spojit soumarák, tak jedině s příšerně spálenýma nohama, když jsem pádloval horní tok Vltavy, svlečenej do plavek. Několik nocí jsem nespal a dovolenou "zabalil" v polovině týdne. Pro mně osobně je nejen soumarák, ale i Český Krumlov, Rožmberk, dívčák, či vyšák, spojený jedinně s Vltavou.
 
H&B
Přesně tak. Pokud chce někdo opravdu známku nechat vydat, jedná přímo z Rýmařovem. Příspěvky v knize na téma místo by si zasloužilo, známka by slušela, proč není tam či onde atd. jsou jen pláčem nad špatným hrobem. Nová známka se sama nerealizuje, musí se pro to udělat víc než napsat příspěvek.
 
JirkaK
Připravované TZ a nové návrhy
Jak tu Fredo píše z historie knihy, tak souhlasím. Nejrychlejší je se zeptat v Rýmařově. Již jednou sem se takhle ptal na VTZ pojmenování nové ulice Ve Stínadlech v Praze. Pokud se chcete zeptat tak napište na : info@turisticke-znamky.cz .
 
Fredo
K připravovaným TZ a k novým návrhům
Nikde není napsáno kdy připravované a schválené TZ budou vyrobeny. Možná někdy během příštího roku nebo možná i později. Nejlepší je psát přímo do Rýmařova a ne sem do návštěvní knihy. Přečtěte si druhou větu v záhlaví návštěvní knihy.A k těm návrhům nových TZ: prosím vás přečtěte si občas historii této návštěvní knihy, například:starý Jarda napsal(a) dne 12. 10. 2007 v 13:04:29Návrhy nových TZ.V této Návštěvní knize je to k ničemu. Navíc nikdo neuvedl důvod resp. důležitost daného místa. Napište si svoje návrhy přímo e-mailem do Rýmařova a třeba je někdy zařadí do kolonky "připravované TZ »". starý Jarda napsal(a) dne 12. 10. 2007 v 13:48:18Návrhy nových TZ (dodatek).Nezapomeňte s návrhem turistického místa zaslat i grafický návrh TZ, jak a kde je zabezpečeno prodejní místo TZ a v neposlední řadě také kdo tohle finanačně zabezpečí.Fredo napsal(a) dne 12. 10. 2007 v 13:58:15Návrhy nových TZStarý Jarda má pravdu v této návštěvní knize je to k ničemu.Návrhy na výrobu nových známek zasílejte na mailuvedený v rubrice: "napište nám »" sekretariat@turisticke-znamky.czPokud to bude zajímavé místo splňující "pravidla vydávání TZ »" tak se vám Rýmařov ozve s příslušnými pokyny co pro to musíte udělat.
 
Jirka
Když se rozhodovalo jestli pokračovat přes č.1500 tak jsem psal, že je 6 známek týdně je neunosně mnoho. A hle ono jich je v návrhu hned 21. Doufám, že až se bude hlasovat znovu u č.2000, tak už se někdo zamyslí nad tím, že neplatí "čím víc, tím líp".
 
gogol
Jo a mel bych jeden dotaz, dokaze mi nekdo odpovedet jakym zpusobem se mista nominuji aby se dostala do kategorie pripravovane??? Diky za info:)
 
gogol
kdyz tak koukam jak se pocet pripravovaných TZ mnozi, tak si myslim ze uz davno nejde o kvalitu, ale o kvantitu. Nechapu kdo muze navrhovat takova mista jako jsou nedostavene rozhledny, farmy slavnych, ci kdejaky pivovar.......... Navic pravdou je ze hlasovani je absolutne nepruhledne!!!!
 
vasek
TZ Bahenec
Chtěl bych se vás zeptat.Mám návrh za jednu TZ.Jmenovala by se TZ Bahenec.Hora Bahenec leží ve Slezkých Beskydech,kousek od města Jablunkova.TZ by se mohly prodávat v chatě Bahenec.Kousek pod chatou je obora s muflony,danky,a tetřevy.Z hora je pěkný výhled na Moravskoslezké Beskydy.Bahenec leží na trase: Velká Čantorie-Velký Sošov-Bahenec- obec Písek-Hrčava.Napište prosím své názory!Děkuji
 
Fredo
T. Susicky - hlasování
Pokud to hlasování nadále zůstane tak, pak pod podmínkou jakou navrhuje T. Susicky, "aby z jedné mailové adresy šlo hlasovat jen jednou".A rozvinul bych to: aby mohl hlasovat jen ten kdo je zaregistrovaný k zasílání novinek nebo se nově zaregistruje na tyto stránky. Jinak je to opravdu "podezřelé".
 
Fredo
Záměna míst - hlasování
Spíš mi to, po tomto případu záměny míst, celé hlasování připadá jako v Kocourkově. (Původně jsem chtěl napsat "alibistická šaškárna".)
 
Exák
Bělá pod Bezdězem nebo pod Pradědem?
Ještě před pár hodinami se hlasovalo o novou TZ Město Bělá pod Bezdězem. Teď už je tam ale psáno Bělá pod Pradědem,ale veškeré poznámky a hlasy ponechány. To jetedy chaos!!
 
Ivan Hlavacek
Ja bych tam dal Šumava. Mám ji tak zažitou při svým pěším putování... Možná vodáci budou chtít Vltavu, ale mně připadne Šumava lepší... i proto, že je to jedno z njehzečích šumavských míst...Např. některé známky, co jsou v kategorii Vltava, to mně připadne přímo nemístné, jako Rožmberk nebo Krumlov... tam mně to zařazení nesedí, byť jsou na Vltavě... Soumarák je jiná věc, ale stejnak bych dal Šumava... a nejde dát obojí?
 
Soptík
TZ Soumarský most
Já bych jí dala jednoznačně pod Vltavu. Jak se řekne Soumarák, vybaví se mi voda. Je to takové typicky vodácké místo....můj názor :o)))
 
H&B
TZ Soumarský Most
Právě se o ní hlasuje, předběžný návrh máme hotový. Pokud by tato známka prošla, řešíme do jaké oblasti by měla spadat. Buď by měla nápis Soumarský Most - Vltava, kam by pak patřila nebo jen Soumarský Most a spadala by pod Šumavu. Co by bylo vhodnější?
 
T. Susicky
To hlasování o nových TZ mně připadne nadále podezřelý... už jen to že hlasova se dá po hodině znovu, věřím tomu, že když se na to někdo zaměří, tak si za pár dní nakliká pětek nebo jedniček kolik chce... Navíc druhá věc, že tím že je server volně přístupný, tak se tam může octnout kdekdo a klikat si jen...To by vážně nešlo udělat přístup alespom na mail a zařídit aby z jedné mailové adresy šlo hlasovat jen jednou...Tu možnost hlasování každou hodinu nechápu, to mně nepřipadne jako vrchol možností ošetření... leckde jinde lze hlasovat jednou denně... proč ne tady?
 
SLÁVEK
PŘÍPRAVA TZ
V RUBRICE PŘIPRAVOVANÉ TURISTICKÉ ZNÁMKY - 21 NOVÝCH KOUSKŮ,KLIKNĚTE,AHOJ SLÁVEK
 
Soptík
Doubská hora
Ahoj, je to tak :o)) Ale není to apartmá pro hosty, ale ubytování pro personál. To pravé apartmá nám paní recepční taky ukázala...jeden pokoj nebyl zrovna obsazený....prosklená podlaha, ze zapuštěné vany vyhlídka oknem na hory....dala bych si to líbit. Ten vyhlídkový pokojík nahoře je malinký - je to jen jedna místnost s vyvýšenou plochou jako postelí a komůrka, kde je hygienické zázemí....zájemcům můžu poslat foto - jak rozhledny, tak pokojíčku...ba i kostelíku :o)))
 
JirkaK
Goethova vyhlídka
Letos bylo jednou ve Večerníkách, že se má uzavírat., Budou ji prý opravovat.Škoda ,že nemá TZ.JirkaK
 
AFIk
Fredo
Byl jsi rychlejší:-)))Ale je to škoda,že z vyhlídkové plošiny je apartmá.Sice podle toho příspěvku je tam přístup pokud tam někdo není.Co se dá dělat......
 
Fredo
AFik
Už jsem to našel:Soptík napsal(a) dne 11. 05. 2006 v 07:29:15My jsme na Abergu byli v neděli. bez problémů. Sice za 40,- za osobu, ale s bezva výkladem paní recepční. Prodala nám vstupenky , vyběhla s námi nahoru a ten vyhlídkový pokojík nám odemkla. Prý tam občas přespí personál. V celém objektu jsou rozmístěné fotografie Jadrana Šetlíka. A v kostelíku žije ruská jeptiška a pokud je přítomna, je kostelík otevřený. Byli na nás moc milí, nemůžu si stěžovat. Možná , že byli rádi, že konečně slyší češtinu ? :o)))
 
Fredo
Doubská hora
Je to hotel, asi ruského majitele. Ve vyhlídkové věži je apartmá. Onehdá byl český personál ochoten umožnit vstup ale pouze když to apartmá nebylo obsazeno. Nebyl jsem tam asi dva roky. Ale někdo tady k této rozhledně už něco psal. Tak si to zkus najít. Taky se pokusím.
 
gogol
Rymarov
mam dotaz: kdy bude jasne jake TZ se vydaji z prvni serie volby? V lednu 2008????
 
gogol
souhlas s Vaclavem Jahudkou
take ja jsem byl u vytrzeni kdyz jsem videl Olomoucke pevnosti. Dle meho je to nadherne misto pro udeleni TZ. Jsem sice z druheho konce republiky, ale doufam ze se do Oloumoce na pevnosti brzy podivam a ze si tam zakoupim i TZ. Urcite se jedna o lepsi misto nez je napr. farma pana Polivky...................
 
AFIk
pro Freda
Tak to jsem teda nevěděl,že Goethova vyhlídka je na tom tak bídně,jak píšeš.Nevíš jak je na tom Doubská hora - Aberg?Je pořád nepřístupná,a nebo se něco změnilo.
 
VaclavJahudka
Námět na TZ
Zdravim všechny Olomoučáky... viděl jsem tento vikend v Toulave kamere tuto reportaz, je to docela fortifikační perla a vubec jsem to neznal... nebyl by někdo schopen zařídit TZ... jukněte:Olomoucké pevnostiPravidelné nedělní toulání odstartujeme s plnou polní. Kolem Olomouce vznikl v 19. století zajímavý obranný systém – olomoucké pevnosti. Začalo se jim říkat forty a jde o předsunuté pevnůstky kolem města. Olomouc totiž sloužila jako c. k. hraniční pevnost zabezpečující ochranu Vídně před případným vpádem Prušáků. My jsme si vybrali tzv. křelovský fort, který byl letos na jaře otevřen pro všechny zvídavé. Opevnění až pro 400 mužů, kanony i děla – nakonec ale „zkrachovala“. Dozvíte se proč. Olomoucké pevnosti Fort Křelov a Fort Olomoucwww.forty.cz telefon: 603 217 611
 
Luboš
VTZ 458: 110. výročí dráhy Praha Modřany - Dobříš
Tuto vtz si můžete objednat přímo u zadavatele:Mgr. Slavomil Janov tel.: (+420) 227 018 137 mobil: (+420) 602 686 725 e-mail: slavomil.janov@westernworld.cz/countryman@email.cz
 
Lukáš
Ale u již uzavřených stále žádné rozhodnutí :o(
 
Ivan Hlaváček
JJsou vypsány nové TZ v sekci připravované, tak hlasujte
 
AFIk
VTZ-650 let zakl. listiny kapituly karlštejnské
Lze ji zakoupit v Muzeu betlémůMají zde i VTZ pochodu Černošice - Karlštejn 2007 a 2005 a také 60.let od konce 2.sv.v.
 
JirkaK
Utajené VTZ
Zdá se mi, že čím dál, tím více jsou VTZ prodávány dřív než se to někdo dozví.To je letos asi třetí případ ( VTZ Představení lyží , Pojmenování nové ulice Ve Stínadlech, 650 let zakl. listiny kapituly karlštejnské ). Jirka
 
JM
VTZ-650 let zakl. listiny kapituly karlštejnské
Další dobře utajená (nevydaná) VTZ je v prodeji již od středy.Jarda
 
JM
broucekboda
TZ-572Tato TZ je v trojím vyhotovení, dvě raritní a jedno oficiální.První vydání, dnes rarita R1:TZ-572-Soukromý pohraniční skanzen - Borovany (kresba hraniční věže).Prodejce TZ, na nátlak sběratelů TZ odstoupil od prodeje. Prodejní místo bylo zrušeno (stejně jako TZ-821). Vydáno minimálně 200 ks.Druhé vydání na novém místě, dnes rarita R2:TZ-572-JOSEFOV (nikoliv Josef) první vojenskohistorické muzeum M.Frosta. Kresba vojáka v erbovém poli. Vydáno minimálně 200 ks.Třetí vydání, dnes oficiální TZ: TZ-572- JAROMĚŘ - JOSEFOV, první vojenskohistorické muzeum M.Frosta, muzeum československých legií. Kresba stejná. Vydáno min.200 ks.Kolik kterých bylo asi vydáno (rozdíl je objednáno, nebo vyrobeno) vám zodpoví jedině výrobce v Rýmařově. Bude to jistě rozdílné, než vám sdělí objednavatel-prodejce. Pokud vám sdělí pravdivou skutečnost. Ale takovými detaily se nikdo asi nezabývá.JM
 
broucekboda
A víte že????
Tento příspěvek se dotýká historického města Josef.Kdo tam byl tak by měl vědět že existují známky č.572 dvojího druhu.Jedny jsou dobré a jedny bylo jich asi 500ks jsou špatně udělané.Jen by mě zajímalo kolik je v oběhu špatně vyražených a tím pádem raritních.Mějte se brona
 
JirkaK
Cizí TZ - pro Freda
Dík za odkazy na tyto TZ. Čau Jirka.
 
vasek
to adesnaj
Napiš do Rýmařova.Cena je 25Kč.
 
adesnaj
Cizí TZ
Kam mam napsat o TZ ze zahraničí. A kolik budou stát. ???
 
Fredo
Ještě k cizím TZ
Rumunské nemají své stránky. Píše se o nich zde v aktualitách 30.7.2007 i kde je můžete sehnat.No a na Slovensko je na těchto stránkách odkaz.Zdar
 
Fredo
Pro úplnost cizí TZ
Polsko viz: www.znaczekturystyczny.pl/druga.htm Německo: www.tourentaler.de Rakousko: www.wandermarken.at/bilder.html TZ zdar Jarda Fredo
 
Fredo
pro JirkaK
Není problém USA viz: www.americantourpoints.com/index.htm nebo: www.prestigesource.com/ATP_product_sheet.htm nebo: www.americantourpoints.com/pictures.htm nebo: www.americantourpoints.com/pictures-2.htm Velká Británie viz: www.visitor-tokens.co.uk Stačí?
 
JirkaK
Nové TZ
Docela by mě zajímalo, kdy se již změní připravované známky. Koukal jsem se na k8 na nové dva sloupce ( anglické TZ , americké TZ), je to prima, ale je škoda, že zde nejsou obrázky jak vypadají. Lovz TZ zdar!
 
Fredo
Návrhy nových TZ
Starý Jarda má pravdu v této návštěvní knize je to k ničemu.Návrhy na výrobu nových známek zasílejte na mailuvedený v rubrice: "napište nám »" sekretariat@turisticke-znamky.cz Pokud to bude zajímavé místo splňující "pravidla vydávání TZ »" tak se vám Rýmařov ozve s příslušnými pokyny co pro to musíte udělat.
 
starý Jarda
Návrhy nových TZ (dodatek).
Nezapomeňte s návrhem turistického místa zaslat i grafický návrh TZ, jak a kde je zabezpečeno prodejní místo TZ a v neposlední řadě také kdo tohle finanačně zabezpečí.
 
starý Jarda
Návrhy nových TZ.
V této Návštěvní knize je to k ničemu. Navíc nikdo neuvedl důvod resp. důležitost daného místa. Napište si svoje návrhy přímo e-mailem do Rýmařova a třeba je někdy zařadí do kolonky "připravované TZ »".
 
Kamil
návrh
No když jsme utěch návrhů tak,mě napadají tří místa.1)Rozhledna Velký Roudný-nově dokončovaná rozhledna v Nízkém Jeseníku2)Jeskyně Výpustek3)Rozhledna Bílov
 
adesnaj
návrh
Návrh: Trnová u Jíloviště, Zámek
 
Fredo
Novinky na K8
Vážení sběratelé, pokud nakouknete na stránky K8: http://k8.kreteni.cz/tz/tz.php tam už najdete i přehled TZ Velké Británie a USA. A pokud už někdo tyto známky má, tak si je může i zaevidovat do své statistiky.Sbírání Zdar Jarda Fredo
 
gogol
to: JirkaK
tak dalsi den za nami a nic............................:(
 
AFIk
Landek
Doufám,že si v Rýmařově ty příspěvky přečtou pečlivě.....Mám tím na mysli,že známka Landeku by vyšla - ovšem v kategorii Archeo
 
Lukáš
No doufejme že opravdu jen ty co maj lepší průměr než 3. Tím pádem bohužel i "posed" Rozhledna Na Landeku
 
AFIk
????
Nemá někdo ponětí,kdy už bude známo jaké známky budou vyrobeny?
 
Fredo
Macocha pro Romanu
Má číslo 143 a je v kategorii Moravský kras.
 
Libor Novák
K věci
Můj názor na rozšiřování TZ je toho názoru že proč ne ale dbejte na to aby místa která TZ dostanou byla opravdu atraktivní.Máme zatím sesbíráno pouze cca 70 TZ a pár výročních ale některá místa jsou opravdu nic moc.Např. skalní hrad Svojkov... Je to okouzlujísí místo ale nic moc k vidění tam už bohužel není a přístup taky není nic moc hlavně se tam jde přes soukromý pozemek a nebo z lesa.Ale jak jsem napsal když rozšířit tak rozšířit ale se střízlivím úsudkem.Jinak TZ jsou super hra a vřele je doporučuji každému.S pozdravem manželé Novákovi.
 
Romana Seidlová
Macocha a punkevní jeskyně
Prohledávala jsem dneska seznam turistických známek, vybrala jsem si kategorii "Jeskyně a propasti" a zjistila jsem že tam není Macocha (ani Punkevní jeskyně v moravském krasu). Tak nevím, jestli špatně hledám, nebo mají v Rýmařově něco proti Macoše ?
 
Exák
pro Honzu Páslera a ostatní
Prosím Vás, už přestaňte s tím Ostrovem nad Ohří. Ostrov se jmenuje pouze Ostrov a Ohře tam neteče!! Ostrov nad Ohří je pouze železniční stanice
 
Honza Pásler
Znehodnocení významu VTZ
Bývalo zvykem, že VTZ, určené k jedné konkrétní akci se prodávaly až na ní - a po ní se doprodávaly. Nebylo možné je koupit předem.Vzpomínám, jak jsem trávil noc ve vlacích, abych si přivezl VTZ z "kulatého" 31. ročníku "Měřínské 50", nebo jak jsem v mlze šplhal na Sněžku na vystoupení skupiny Rego.Vzpomínám, jak jsme jako pořadatelé oslav 130 let železnice v Meziměstí bedlivě dbali na to, aby se VTZ poprvé prodávaly až na akci.Takže mi bylo trochu smutno, když mi v jinak úplně špičkovém infocentru v Ostrově nad Ohří nabídli VTZ ke "kulatému" 39. ročníku dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana už tři týdny před jeho zahájením (19.září). No přiznám se: koupil jsem. Už proto, že Otu Hofmana jsem jako kluk měl moc rád...
 
JirkaK
Pro Gogol
Zřejmě zítra. Lovu TZ zdar !
 
gogol
nevite nekdo kdy bude jasne ktere TZ se vyrobí???? Uzaverka 6.10 a 11.10 jeste neni zname co bude...................hmmmmmmmmmm ta rychlost:-(
 
zdena
nová VTZ
V Brně u Kudrny už mají VTZ Za posledním puchýřem 36.ročník Blansko 16.-18.listopadu 2007
 
JirkaK
Dodatek
Zřejmě je u mě nějaký tiskařský šotek. Místo Slouop má být Sloup. Zdar!
 
JirkaK
Připravované TZ - Tip
Zdá se mi , že AFIk má pravdu. Hudlice,Svijany , Milíře, Na Čihadle a Landek budou vyrobeny. Slouop, Kuřivody a Libochovice nebudou vyrobeny. Lovu TZ zdar !
 
AFIk
Tip
Můj osobní tip je,že z těch připravovaných TZ budou na 100% vyrobeny tyto známky - Hudlice,Svijany a Milíře(až se rozhledna postaví)U známek Na čihadle a Landek to vidim tak 50-50A konečně Sloup,Kuřivody a Libochovice vyrobené nebudouTak schválně - trefim se:-)))
 
Fredo
Pro ty kteří nečtou historii
VTZ nováUpozorňuji že, u včera zveřejněné VTZ 39. dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana v Ostrově je správný termín akce 9. - 12. 10. 2007. Tedy festival začal dnes.
 
Lukáš
jojo
joj , už včera, ale říkal sjem si že je to moc brzo, že třeba dnes...
 
Fredo
Hlasování o nových TZ skončilo
Také čekáte až se tam zobrazí ta příslušná ikonka bude/nebude?
 
AFIk
Fredo
No co,tak přidej tak 500m a máš to přesně před hradní bránu:-))
 
Katka
Pozor změna na Barborce v Jeseníkách
V sobotu jsem navštívila chatu Barborku a zjistila, že od začátku týdne je nový majitel. První změna byla ta, že v recepci seděla obsluha po celý víkend. Bohužel známku neměli, ale měli aspoň velký výběr pohledů a informovali, že TZ mají dojet v pondělí. V Recepci mi bylo řečeno, že se snaží, aby služby na Barborce byly na vyšší úrovni než dosud, ale bude to těžké, když Barborka má špatnou pověst.
 
Fredo
AFik
Asi mám mapy, ne? Jo a na webu se to dá taky zjistit. Ale přece jsem se spletl je to jen 9,8 km. Jinak: http://maps.google.com
 
AFIk
pro Freda
Hergot,Ty to víš nějak přesně,že to máš odkrokovaný:-))))
 
BartaIV
FREDO-Milire
Ja vim. Ale nejak dosla chut a nalada na cokoliv ohledne tz. At si pisne prispevek treba to nadrzene pr.... z Liberce. Zdravim.
 
Fredo
pro JirkuK
Od hranice krajů K/U je to po silnici 13/E442 s odbočkou vpravo na parkoviště pod Horním Hradem přesně 10 km.
 
JirkaK
Pro starého Jardu
Ne, nevykašlal jedu tam až 26.10. 2007.
 
starý Jarda
pro JirkuK
To se na tu Francii vykašlal? Psal jsi, že tam jedeš 6.10. 2007.
 
AFIk
Hm dobrý
Jak tak koukám,tak se rozpoutala kolem Hauenštejna dobrá diskuze:-)A to jsem chtěl vědět jenom Vaše názory na hradNo nic,doufám,že budete pokračovat - v psaní názorů,ne diskuzi :-)Zdravim Všechny a děkuji za Vaše názory:-)))
 
JirkaK
Hauenštejn
Promiňte omlouvám se za svou chybu. Hrad se nachází na Karlovarsku ( 20 km SV). Je nedaleko rozhraní Ústeckého a Karlovarského kraje. Lovu TZ zdar!
 
Fredo
VTZ nová
Upozorňuji že, u dnes zveřejněné VTZ 39. dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana v Ostrově je termín akce 9. - 12. 10. 2007. Tedy festival začíná zítra.
 
Fredo
pro Bártíci
Ahoj, tak jak si slíbil v příspěvku napsal(a) dne 24. 09. 2007 v 16:00:34,tak TZ 1492 už čeká na tvoji poznámku k místu.
 
Fredo
Exákovi
Ano, oficiálně je to pouze Ostrov a Ohře jím opravdu neteče. Ke Stráži nad Ohří patří Boč, Korunní, Smilov, Malý Hrzín, Srní, Osvinov a Peklo.
 
Exák
Boč
Hele Fredo, máš sice pravdu, ale mám-li být důsledný: Boč je součástí Stráže nad Ohří-mám pravdu? Mám. V Boči žádnej Obecní úřad není. Ostrov se jmenuje jenom Ostrov, žádný nad Ohří jak mnozí uvádějí. Ohře Ostrovem vůbec neteče! Jenom železniční stanice se tak jmenuje. Jinak máš pravdu a už se Jirky nezastávám.
 
Fredo
Hauenštejn
Když už tak první obcí v KV kraji, po hl. silnici č. 13 (E442) od Kláštěrce n/O z Ústeckého kraje a okresu Chomutov, je Boč. Hauenštejn – Horní Hrad patří pod správní obvod obce Krásný Les společně s Damicemi a tato pak pod Ostrov nad Ohří.A když už JirkaK ve svém příspěvku sám uvádí TZ 808 u které je uveden okres Karlovy Vary, tak je to chyba neomluvitelná. Zvláště když se dá z jeho příspěvku usuzovat, že tam už někdy byl.
 
Exák
Chtěl bych se trochu zastat JirkyK neboť ač hrad leží v Karlovarském kraji, tak Stráž nad Ohří je první obcí v tomto kraji a tudíž kdo není místní znalec vklidu může ještě Hauenštejn k Chomutovsku zařadit.
 
K dnešnímu dni je vydaných:
2570 Turistických známek
2396 Výročních TZ
255 Prémiových TZ
Turistická známková místaMapa známkových místSběratelská hraŽebříček sběratelůAktuální informaceVýroční turistické známkyKatalog turistických známekHlasování o nových TZO Turistických známkách
Turistické známky
Speciální ediceKlub TZInfocentrum a MuzeumTuristické suvenýry
Ostatní produkty
Komunikace
Zásilkový prodej
internetové stránky
Výběrová řízení
TZ pomáhají
Klub českých turistů logoKartografie Praha logoCentrum Paraple logoTuristika.cz logo
 
 
 
 
 
Dobrý anděl

Rodinné Jeseníky

eBook čtečky

© TURISTICKÉ ZNÁMKY s.r.o. 1999 - 2019 - všechna práva vyhrazena Gappa - tvorba webových stránek