Turistické známky - oficiální stránky
 
Turistické známkyZobrazit na Mapy.cz

No. 1613 - Hrad Návarov


Popis

Připomínán rokem 1380 za Jindřicha z Valdštejna, dalšími majiteli Čůchové ze Zásadky a také Jiřík z Poděbrad (do roku 1452), roku 1469 však hrad obléhán jeho vojskem. Od roku 1516 patřil Smiřickým. Zachovány zbytky předhradí s příkopy, vestavěného do skal. Trosky mohutného paláce s valenými klenbami ve sklepení.

Mapa

Navštívil jsem Hrad Návarov

Prodejní místa:

Toto místo prodává také turistickou známku Toto místo prodává také nálepku
Sport FALCO Cyklo, č. p. 131, Vysoké nad Jizerou
Toto místo prodává také turistickou známku Toto místo prodává také nálepku
Penzion Rusalka, Návarov 17
Toto místo prodává také turistickou známku
Vlastivědné muzeum, Dr. Karla Farského 130, Vysoké nad Jizerou
Toto místo prodává také turistickou známku
Skirent Šneko - náměstí, Vysoké nad Jizerou
Toto místo prodává také turistickou známku
Turistické infocentrum - Městská knihovna, Vysoké nad Jizerou
Mapa:
Stát:
Česká republika
Oblast:
HRADY
Kraj/okres:
Liberecký kraj/Jablonec nad Nisou
Poloha:
50°40'56"N 15°19'21"E
Hodnocení:
1.877
Fotogalerie:
 

Obrázek č. 1, Turistické známky, No. 1613 - Hrad Návarov


06.10.2021 - dostupná bez problému
04.08.2020 - dostupná bez problému
19.08.2019 - dostupná bez problému
Přidat příspěvek*) jsou označeny povinné položky

Eva Rosenbergerová
Eva Rosenbergerová
24.7.2019
Penzion Rusalka uzavřen a na jiná prodejní místa jsme, bohužel, neměli cestu. Návarov obehnán plotem a na brance, byť otevřené, protože v areálu někdo pracoval, byla cedule s žádostí, aby návštěvníci nevstupovali na staveniště zříceniny hradu. Jiná cedule oznamovala konzervaci hradní zříceniny, která by měla být dokončena do 31.12.2022. Pokud ovšem nebude konzervace zastavena díky chování neukázněných návštěvníků...
 
Šárka Samková
Šárka Samková
Návarov
Známka zakoupena v prodejně Šneko ve Vysoké.
 
René Pietschmann
René Pietschmann
TZ
Známka koupena na Malé Skale v cukrárně
 
Jan Fridrich
Jan Fridrich
známka Návarov
Známka dostupná v penzionu Rusalka u mostu.
 
Jan Plaček
Jan Plaček
TZ
Koupeno v infocentrum Vysoké nad Jizerou.
 
Michal Jakl
Jednodenní sváteční uzavření Vlastivědného musea pro Vysoké nad Jizerou a okolí v neděli 1. I. 2017
V neděli 1. ledna MMXVII zůstává ve sváteční nedělní den výjimečně zavřeno pro veřejnost Vlastivědné museum pro Vysoké nad Jizerou a okolí z personálních a organisačních důvodů.
 
Michal Jakl
Bez mála jednodenní uzavření vysockého musea ve středu 7. 12. 2016
Ve středu 7. prosince 2016 bylo do 15 hodin a 35 minut zavřeno pro veřejnost Vlastivědné museum pro Vysoké nad Jizerou a okolí z nenadálých technických komplikací při zavádění optického kabelu vzniklých již v úterý 6. prosince 2016.
 
Michal Jakl
Jak se tu mluvívalo...
Od 17. hodiny se koná ve Lhotce v kulturním domě, dřívější nové lhotecké škole, v sobotu 19. listopadu 2016 příjemné posezení u kávy s Jarmilou Bachmannovou, spisovatelkou a sběratelkou podkrkonošského nářečí.
,,Vážení přátelé, činorodí kolegové ze Lhotky pořádají velmi zajímavou besedu se spisovatelkou a odbornou pracovnicí v oblasti etnografie. Přijďte si poslechnout, jak vznikaly ty naše ,,poudačky", můžete se i zapojit. Autorka to přivítá. Srdečně Marcela Poloprudská"!

,,PhDr. Jarmila Bachmannová, CSc.

* 1950Jablonec nad Nisou

Vystudovala češtinu a italštinu na Filozofické fakultě UK, po ukončení studia nastoupila do Ústavu pro jazyk český v Praze, kde pracuje v oboru česká dialektologie. Je jí blízké především nářečí rodného kraje – z Podještědí a Podkrkonoší.

Publikace: Podkrkonošský slovník, Praha 1998, zpracovává slovní zásobu dvěma způsoby: jednak v úplném ideografickém slovníku, který obsahuje zhruba 25 tisíc položek, včetně frazeologie a obsáhlého názvosloví z oboru sklářství, jednak v diferenčním (nářečním) slovníku abecedním.

Je spoluautorkou obsáhlého dialektologického kompendia Český jazykový atlas (I–VI, Praha 1992–2009) a několika dalších knih, např. České nářeční texty (Praha 1976), Český jazyk na přelomu tisíciletí (Praha 1997), Encyklopedický slovník češtiny (Praha 2002). Netradiční publikací jsou dva kompaktní disky s autentickými ukázkami nářečí Jak se mluví v Čechách, Praha 2000, a Jak se mluvilo v českých vesnicích v cizině, Praha 2002 (oba ve spolupráci s P. Jančákem). Spolu s V. Suksovem vydala slovník Jak se to řekne jinde. Česká přísloví a jejich jinojazyčné protějšky, Praha 2007, obsahující v sedmi jazycích přes 9500 přísloví a rčení. Edičně připravila monografii Luďka Bachmanna: Nářečí na Vysokomýtsku (2001).

Odborné články uveřejňuje převážně v časopise Naše řeč.

Nakladatelství Bor vydalo tři její soubory vyprávěnek, zaznamenaných při výzkumu nářečí na Železnobrodsku (Za života se stane ledacos, 2008) a v Podkrkonoší (Co my toho prožili, 2012; Jak to bylo dřív, 2013). Knížky jsou doplněny dobovými fotografiemi a kompaktním diskem s vyprávěním příslušníků několika generací místních rodáků. Pro Nakladatelství Bor dále edičně a redakčně připravila soubor vyprávění Františka Karla PacholíkaPoudačky a vhačky (2011) a soubor vyprávěnek zaznamenaný Josefem Stránským Strašidla a čarování v Krkonoších (2014)."
http://www.naklbor.cz/autori

,,Slovník podkrkonošského nářečí představuje první komplexní vědecké zpracování nářečního lexika dané oblasti. Ve zhruba 13 500 heslech je zachycena lexikální zásoba z celé západní, tradičně české části Podkrkonoší (kromě oblasti Pasek nad Jizerou, Vysokého nad Jizerou a Jilemnice také z níže položeného Semilska a Železnobrodska).

Základem diferenčně pojatého slovníku jsou dialektismy, které se na daném území vyskytují (nebo vyskytovaly) v běžné komunikaci, zachyceno je i názvosloví místních řemesel, především tradiční domácké výroby sklářské a textilní, regionální frazémy a v omezené míře i vlastní jména. Materiál pro slovník byl shromažďován již od sedmdesátých let 20. století, soustředěně pak zhruba od roku 2000. Kromě přímých terénních výzkumů byla provedena i rozsáhlá excerpce písemných pramenů uložených v místních muzeích a archivech i dalších písemností v soukromém majetku rodin.

Součástí knihy je CD s názvem Podrkonošské nářečí dříve a nyní se zvukovými záznamy pořízenými od konce padesátých let 20. století do současnosti.

Vzhledem ke skutečnosti, že naše dialekty nezadržitelně mizí, je kulturněhistorická hodnota této knihy mimořádná."
http://academia.cz/slovnik-podkrkonosskeho-nareci.html


Slovník jest k zakoupení ve Vlastivědném muzeu pro Vysoké nad Jizerou a okolí!!!
 
Michal L. Jakl
Prázdninový výstup na Bílou skálu
V sobotu 2. 7. 2016 od 10 do 14 hodin setrvává kontrola na vrcholu na Bílé skály (964 m n. m.) v rámci široké akce ,,Vystup na svůj vrchol, aby potvrdila účastníkům prvního ročníku hvězdicového z libovolného místa konaného Prázdninového výstupu na Bílou skálu razítkem zdolání vrcholu. Po vyplnění přihlašovací karty dostane úspěšný účastník výstupu za poplatek 20,- Kč na nedaleké Turnovské chatě (Příchovice 1208) od 10.30 do 15.00 hodin vydán vkusný pamětní list. Na trase od Bílé skály k Turnovské chatě v tom čase jsou přichystány různé soutěže pro děti! Další informace poskytuje pan Josef Jirouš na telefonu: 723 246 942! Dále doporučujeme návštěvu pamětihodností Pasecka (Památníku zapadlých vlastenců etc.) i Příchovicka (vojenský bunkr z I. československé republiky, rozhlednu Štěpánku na vrchu Hvězda etc.).
Kdy: 2.7.2016 10:00 - 2.7.2016 15:00
Kde: Bílá skála v Pasekách nad Jizerou nad Rejdicemi
Pořadatel akce: Klub českých turistů Vysoké nad Jizerou
Další zdroje: www.kct.cz
 
Michal L. Jakl
Jednodenní uzavření exposic vysockého musea
Stlaní svatojánské postýlky, jak jest zvykem v předvečer Slavnosti Narození svatého Jana Křtitele, nebo návštěvu naší prodloužené fotografické výstavy v přízemí městského úřadu (Vysoké nad Jizerou čp. 227) doporučujeme ve čtvrtek 23. června 2016, kdy jest samotné Vlastivědné museum pro Vysoké nad Jizerou a okolí (Vysoké nad Jizerou čp. 130) z provozních důvodů uzavřeno dosud neohlášené veřejnosti.
 
Michal L. Jakl
Výstava "U fotografa před sto dvaceti lety" déle
Výstava se po prodloužení koná od pondělka 2. listopadu 2015 do čtvrtka 23. června 2016 v přízemí městského úřadu na náměstí JUDr. Karla Kramáře ve Vysokém nad Jizerou čp. 227 v tamní pracovní době. Vlastivědné museum pro Vysoké nad Jizerou a okolí Vás srdečně zve na tuto prohlídku podobizen typických horáků z Vysocka na snímcích fotografa Josefa Hladíka (* 19. března 1843 ve Tříči, † 28. února 1923 ve Vysokém nad Jizerou) pořízených pro „Národopisnou výstavu českoslovanskou v Praze 1895“, konanou onoho roku od 15. května do 23. října.
 
Michal L. Jakl
Čtvrtá vysocká muzejní noc
V budově muzea v pátek 3. června 2016 v 18.00 hodin by měl o svém, nyní již velmi vzácném, řemesle pohovořiti pan bednář Petr Nečásek „Šmídu“ z Vysokého nad Jizerou, který případně zodpoví i dotazy návštěvníků. Poté nastane možnost vyslechnutí čtení z literatury, kde se vyskytují bednářské výrobky v hlavní roli, a zhlédnutí promítání různých bednářských obrazových i zvukových dokumentů. V českých zemích řemeslo již málo vídané!
Vlastivědné muzeum pro Vysoké nad Jizerou a okolí a Asociace muzeí a galerií v ČR srdečně zvou ctěnou P. T. veřejnost na „Čtvrtou vysockou muzejní noc“. Vstup zdarma!!!
 
Michal L. Jakl
Bednářská výstava
Výstava ve Vlastivědném museu pro Vysoké nad Jizerou a okolí ukazuje mnoho bednářských výrobků a nářadí z depositářů musea a ze zápůjček od našich vysockých sousedů, zejména pak vysockého bednáře, pana Petra Nečáska. Výstavu ilustrují fotografie Jana Nonnera z návštěvy u tohoto bednáře.
 
Michal L. Jakl
Uzavření vysockého musea v den musejního výletu
V sobotu 21. 5. 2016 bude vlastivědné museum zavřeno - zveme Vás na výlet z Vysokého nad Jizerou na Hradsko spojený s promítáním historických filmů a fotografií v městském kině v Jablonci nad Jizerou.
V 8.45 hodin vyjdeme od budovy muzea (ThDr. Karla Farského 130) kolem Vystrkova, dále se jde po cestě Zdeňka Róna k Márinkovu kříži, kolem koupaliště, Farských mlýnků, Vojákova mlýna a Nístějky, na Hradsku kolem Betléma, Jerusalema, Nazareta či Fischelhausu na vlakovou zastávku Hradsko a vlakem do Jablonce nad Jizerou ve 13:36, nebo pěšky přes Tříč do Jablonce. V bývalém městském kině v Jablonci nad Jizerou následuje po 14. hodině promítání starých filmů o Hradsku a Jablonci ve spolupráci s městem Jabloncem nad Jizerou, klubem přátel starého Hradska a panem Milanem Fügnerem. Zpět do Vysokého je možno se vrátit buď pěšky, nebo linkovým autobusem (odjezd z jabloneckého náměstí v 15.45 nebo v 18.02 hodin).


Kdy:
21.5.2016 8:45

Kde:
Vysoké nad Jizerou - Jablonec nad Jizerou

Pořadatel akce:
Vlastivědné museum pro Vysoké nad Jizerou a okolí
 
dickee@seznam.cz Bayer
dickee@seznam.cz Bayer
.
Zřícenina hradu nad řekou Kamenicí. Velice pěkná trasa na hrad vede po proudu řeky po modré ze železniční stanice Plavy. Pod hradem je velice pěkný srub kousek u řeky. Samotný hrad je běžnou zříceninou vhodnou pro zastávku na tůře např. k Bozkovským jeskyním.
Škoda, že TZ nelze koupit i tam. Musel jsem ji poté objednávat až z Rýmařova.
 
Michal L. Jakl
Upozornění pro návštěvníky Vlastivědného musea pro Vysoké nad Jizerou a okolí
Od pondělí 11. dubna do pondělí 9. května 2016 bude museum z provozních důvodů zavřeno. Krom pravidelné jarní údržby expozice budeme instalovati bednářskou výstavu a v druhé půlce měsíce se bude provádět plynování musea a depositářů, po němž musí následovati důkladné větrání. Děkujeme za pochopení a těšíme se na viděnou v květnu!
 
Michal L. Jakl
Výstava "Vysocká nemocnice" 12_ 12_ 2015 až 31_ 3_ 2016
Vlastivědné museum pro Vysoké nad Jizerou a okolí et Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou Vás srdečně zvou od sobotního večera 12. 12. 2015 do čtvrtka 31. 3. 2016 na výstavu „Vysocká nemocnice“ ku 40. výročí založení ústavu. Vernisáž s vystoupením vokálního tria Sestry Havelkovy se koná v sobotu 12. prosince 2015 v 16 hodin.
 
Michal L. Jakl
Promítání laternou magicou 28. XI. MMXV
Račte vstoupiť do té boudy,
podívať se na vembloudy!!!

V sobotu 28. 11. 2015 ve 20 hodin
ve Vlastivědném museu pro Vysoké nad Jizerou a okolí promítne barevné ručně kolorované diapositivy (inv. č. 4647 až 4658) proslavený stanovský
pan Milan Fügner za pomoci petrolejové lampy
laternou magicou (inv. č. 4644) pořízenou Schrötrovými (čp. 122)
v c. a k. dvorním obchodním domě se zbožím ozdobným U města Paříže v Praze v Celetné ulici 15.
Možná bude i předvedeno nové LED osvětlení Metelkova chodicího betléma, půjde-li elektrický proud!
 
Michal L. Jakl
Výstava "U fotografa před sto dvaceti lety"
Výstava se koná od pondělí 2. listopadu 2015 do pátku 13. května 2016 v přízemí městského úřadu na náměstí JUDr. Karla Kramáře ve Vysokém nad Jizerou čp. 227 v tamní pracovní době. Vlastivědné muzeum pro Vysoké nad Jizerou a okolí Vás srdečně zve na tuto prohlídku podobizen typických horáků z Vysocka na snímcích fotografa Josefa Hladíka (* 19. března 1843 ve Tříči, † 28. února 1923 ve Vysokém nad Jizerou) pořízených pro „Národopisnou výstavu českoslovanskou v Praze 1895“, konanou onoho roku od 15. května do 23. října.
 
Michal L. Jakl
Uzavírka vysockého musea ve všední dny od 1_ do 30_ 11_ 2015
V listopadu 2015 zůstává Vlastivědné museum pro Vysoké nad Jizerou a okolí veřejnosti přístupno pouze o nedělích i sobotách a výjimečně i v pondělí 16. 11. 2015 a v úterý 17. 11. 2015 z důvodu průběžné inventarisace a údržby sbírky musea.
 
Eva Kunešová
Eva Kunešová
TZ.
Známka zakoupena v cukrárně pod Vyhlídkou Malá Skála.
 
Michal L. Jakl
Omezení otevření vysockého městského musea 1. 10. 2015
Vlastivědné museum pro Vysoké nad Jizerou a okolí
má z důvodu školení bezpečnosti práce ve čtvrtek 1. října 2015 výjimečně pro veřejnosť otevřeno jen od 13.00 do 16.00 hodin.
 
Michal L. Jakl
Výstava o svítidlech ve vysockém museu od 12_ 7_ 2015
Vlastivědné muzeum pro Vysoké nad Jizerou a okolí

Vás srdečně zve na výstavu

„Orlí nožička a jiná svítidla“.Výstava ku 150 rokům od pořízení první petrolejové lampy pro kancelář města Vysokého, k 115 letům od pořízení velké stožárové lampy pro vysocké náměstí a k 95. výročí rozsvícení střední části města Vysokého nad Jizerou elektřinou, se koná
od neděle 12. 7. 2015 do čtvrtka 31. 3. 2016.

Otevřeno denně mimo pondělí
od 8.30 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin.
 
Michal L. Jakl
Výstava na nové vysocké radnici: Vysocká plovárna
Výstava se koná od pondělí 13. 7. 2015
do konce léta ve středu 23. 9. 2015.


Vlastivědné muzeum pro Vysoké nad Jizerou a okolí Vás srdečně zve na ukázky z muzejní dokumentace koupaliště Spolku pro okrašlování a ochranu domoviny ve Vysokém n/Jiz.

Výstava zůstává volně otevřena v přízemí městského úřadu na náměstí Dr. Karla Kramáře
ve Vysokém nad Jizerou čp. 227
od pondělí do pátku v tamní pracovní době.
 
Michal L. Jakl
KLT 14_ až 17_ 7_ 2015
Vlastivědné muzeum pro Vysoké nad Jizerou a okolí
Vás srdečně zve na předvádění tradičních
rukodělných technik členkami
Klubu lidové tvorby Praha.Koná se v muzeu od úterý 14. 7. 2015 do pátku 17. 7. 2015 pravděpodobně od 9.30 hodin do poledne a od hodiny do 16.00 hodin.
 
Michal L. Jakl
Třetí vysocká muzejní noc v sobotu 6. 6. 2015
Vlastivědné muzeum pro Vysoké nad Jizerou a okolí,
Asociace muzeí a galerií v České republice, Fügnerfilm Stanový, město Vysoké nad Jizerou, obec Zlatá Olešnice, Společnost Viktora Dyka a Spolek Antala Staškasrdečně zvou ctěnou P. T. veřejnost na

„Třetí vysockou muzejní noc“.

Vyjdeme z budovy muzea v sobotu 6. června 2015 v 16.30 hodin. Cesta vede k pěti kovovým památníkům vráceným na Vysocko právě před sedmdesáti lety ze skladiště válečných materiálů, tedy zvonů a jiných kovů, v pražských Holešovicích. Ve vysockém parku jsou pomníky Antonína Sovy a Viktora Dyka. Od nich půjdeme na náměstí k bustě JUDr. Karla Kramáře. Pokračováním pro turisticky zdatnější a dobrou obuví i vlastními zásobami jídla a pití vybavené účastníky bude již řadu desetiletí turisticky neznačená Dykova cesta vedoucí 7,5 km do Návarova k desce o pobytu Viktora Dyka. Dále nás povede cesta Antala Staška, nyní zeleně značená, 3,3 km do vsi Stanový k desce na rodném domě JUDr. Antonína Zemana. Kdo se nemůže zúčastniti celého výletu, nechť se dopraví do Stanova způsobem jiným!


Po setmění tamtéž promítne pan Milan Fügner, držitel předepsané promítačské zkoušky (způsobilý s pochvalou), při příznivých podmínkách originální třicetipětimilimetrové opravdu celuloidové prudce hořlavé filmy.

Na venkově nyní již nevídané!

Následně týž promítne digitálně obnovené historické nejen stanovské fotografie. V případě zájmu možnost výběru hlasováním i z dalších filmů filmotéky Fügnerfilmu. Bude-li dosti odvahy, předvedena bude i ukázka hořlavosti celuloidového filmového pásu. Prohlídka promítacího stroje určena zvláště později narozeným. Možno i sáhnouti! Promítání v případě nepřízně počasí se uskuteční na sále budovy rodného domu.
Drobné občerstvení v místě promítání zajištěno.
Vstup zdarma!!!
 
Michal L. Jakl
Uzavření vysockého musea 12. a 14. 5. 2015
Vlastivědné museum pro Vysoké nad Jizerou a okolí
výjimečně není v úterý 12. května 2015 z technických důvodů otevřeno veřejnosti. Pracovníci musea děkují za případné pochopení.

Vlastivědné museum pro Vysoké nad Jizerou a okolí
výjimečně není a ve čtvrtek 14. května 2015 z technických důvodů otevřeno veřejnosti. Pracovníci musea děkují za případné pochopení.
 
Michal L. Jakl
Omezení otevírací doby vysockého musea v dubnu MMXV
Návštěvní doba Vlastivědného musea pro Vysoké nad Jizerou a okolí ve dnech 13. 4. – 30. 4. 2015 omezena: PO – PÁ zavřeno, SO a NE 8: 30 – 12 a 13 – 16 hodin. Od května otevřeno v běžné návštěvní době: PO - zavřeno ÚT – NE 8: 30 – 12 a 13 – 16 Těšíme se na Vaši návštěvu!
 
Michal L. Jakl
KLT ve vysockém museu 9_ až 11_ 4_ 2015
Vlastivědné museum pro Vysoké nad Jizerou a okolí
zve na předvádění tradičních rukodělných technik členkami Klubu lidové tvorby Praha od čtvrtka 9. 4. 2015 do soboty 11. 4. 2015 pravděpodobně od 9.00 hodin do poledne a od hodiny do 16.00 hodin.
 
Michal L. Jakl
Andělé dní všedních i svátečních prodlouženi
Vlastivědné museum pro Vysoké nad Jizerou a okolí

Vás srdečně zve na výstavu

„Andělé dní všedních i svátečních“.
Výstava značné části zobrazení andělských bytostí ze sbírky musea se koná po prodloužení do neděle 12. 4. 2015.

Otevřeno denně mimo pondělí
od 8.30 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin.
 
Michal L. Jakl
Výstavy vysockého městského musea do března 2015
Vlastivědné museum pro Vysoké nad Jizerou a okolí

Výstavy:
„Andělé dní všedních i svátečních“ − výstava značné části zobrazení andělských bytostí ze sbírky musea. Otevřeno denně mimo pondělí od 8.30 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin.
(Od úterý 23. 12. 2014 do neděle 29. 3. 2015.)

„Zejma“ − výstava dalšího malého výběru historických zimních fotografií ze sbírky musea. Výstava zůstává otevřena volně v přízemí budovy městského úřadu na náměstí JUDr. Karla Kramáře čp. 227 od pondělí do pátku v tamní pracovní době.
(Od úterý 23. 12. 2014 do pátku 27. 3. 2015.)
 
Michal L. Jakl
Změna vstupného vysockého městského musea
Vlastivědné museum pro Vysoké nad Jizerou a okolí

512 11 Vysoké nad Jizerou, ThDr. Karla Farského čp. 130, telefon: 481 593 118
e-mail: muzeum@vysokenadjizerou.cz
Odborní pracovníci: Věra Babáková a Mgr. Michal L. Jakl
Otevřeno denně mimo pondělí: 8.30-12.00 a 13.00-16.00 hod.

Úprava vstupného do vysockého musea a dalších poplatků s účinností od 1. 1. 2015

1. základní vstupné: 45,- Kč;
2. důchodci: 30,- Kč;
3. žáci a studenti od 15 do 26 let: 30,- Kč; ve skupině čítající alespoň 5 osob včetně pedagogického doprovodu: 25,- Kč pro každou osobu; kategorie vstupného vyplývající ze zákona č. 483 /2004 Sb., čl. I., § 10a odst. 3; pro skupinovou slevu požadujeme minimálně 1členný pedagogický doprovod;
4. žáci a studenti do 15 let: 25,- Kč; ve skupině čítající alespoň 5 osob včetně pedagogického doprovodu: 15,- Kč, pedagogický doprovod: 25,- Kč; kategorie vstupného vyplývající ze zákona č. 483 /2004 Sb., čl. I., § 10a odst. 3; pro skupinovou slevu požadujeme minimálně 1členný pedagogický doprovod;
5. děti do šesti let: zdarma; ve skupině mateřské školy čítající alespoň 5 osob pedagogický doprovod: 25,- Kč pro každou osobu;
6. osoby a skupiny osob se zdravotním postižením: 15,- Kč;
7. doprovod držitele ZTP/P (pouze 1 osoba): zdarma;
8. žáci a pedagogové ZŠ a ISŠ ve Vysokém nad Jizerou v rámci výuky, pedagogové mateřské školy ve Vysokém nad Jizerou jako doprovod dětí vysocké mateřské školy: zdarma;
9. držitelé průkazu Asociace muzeí a galerií ČR (AMG ČR), Zväzu múzeí na Slovensku, Národního památkového ústavu (NPÚ), Mezinárodní rada pro památky a památná místa (ICOMOS): zdarma;
10. vstup v době vernisáže a dalších vybraných akcí (například musejní noci): zdarma;
11. návštěvníci v rámci předem dohodnuté výpravy mimo obvyklé otvírací hodiny: dvojnásobek vstupného podle jednotlivých výše uvedených kritérií;
12. fotografování v exposicích: 15,- Kč;
14. natáčení v exposicích: 15,- Kč.
 
Michal L. Jakl
Pozvánka na vzpomínky na Josefa Müllera_14_ 12_ 2014
Vlastivědné museum pro Vysoké nad Jizerou a okolí
a Československá obec legionářská
Vás srdečně zve o III. neděli adventní
14. 12. 2014
na pietní vzpomínky na vysockého rodáka Josefa Müllera, starodružiníka, který byl popraven 12. prosince 1914 na náměstí ve Vadovicích:
v 10 hodin v kostele svaté Kateřiny Alexandrijské mše svatá za něj sloužená;
ve 13.30 hodin setkání k pietní vycházce z náměstí dr. Karla Kramáře ve Vysokém nad Jizerou před budovou školy, kde bývala jeho pamětní deska od Františka Vladimíra Foita, jehož nedávno obnovená busta JUDr. Karla Kramáře by měla býti další zastávkou na cestě k Müllerovu rodnému domku čp. 200 pod farou a uctěním památky padlých a zmizelých v I. světové válce před Krakonošovou pekárnou a
ve 14.30 hodin v přízemí musea přednáška Mgr. Tomáše Jakla z Vojenského historického ústavu Praha o Josefu Müllerovi.
 
Michal L. Jakl
Omezení provozu vysockého městského musea
Od úterý 11. 11. 2014 do pátku 5. 12. 2014
zůstává
Vlastivědné museum pro Vysoké nad Jizerou a okolí
veřejnosti přístupno pouze o sobotách a nedělích a výjimečně i v pondělí 17. 11. 2014 z důvodu průběžné inventarisace a údržby sbírky musea.
 
Bc. Michal L. Jakl
Výstava „Jaká tragedie osudu“.
Vlastivědné museum pro Vysoké nad Jizerou a okolí Vás srdečně zve na výstavu „Jaká tragedie osudu“. Výstava ku stému výročí rozšíření I. světové války se koná od vysocké poutní neděle 3. 8. 2014 do pátku 12. 12. 2014, na který vychází sté výročí popravy starodružiníka Josefa Müllera, vysockého rodáka. Na výstavě jsou ukázány rozmanité památky ze sbírek musea i zapůjčené z rodin původem z Vysocka. Na "Vysočtě" se totiž, jako mnohde jinde, narodili mnozí mužové, kteří sloužili u různých zbraní, ať u dragounů, u námořnictva, u pěších, či u ženijních jednotek, a na různých válečných frontách i stranách. Ze zázemí pochází k naznačení hospodářských obtíží doby kupříkladu ruční mlýn na obilí z téže války, který zhotovil a museu daroval truhlář Josef Špika z Vysokého nad Jizerou čp. 17. Malá výstavní síň u pohyblivého betléma, který byl shodou okolností též roku 1914 rozčtvrcen mezi potomky svého tvůrce Jana Metelky "Kovárnického", nestačila, takže některé odkazy na onu světovou válku, zvláště z korespondence, se nacházejí i jinde v rámci stálé musejní exposice, přesto mnoho materiálů čeká na případné vystavení v dalších letech. Otevřeno bývá denně mimo pondělí od 8.30 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin.
 
Bc. Michal L. Jakl
Opravený text k výstavě Z Vysokého narukovali.
Vlastivědné museum pro Vysoké nad Jizerou a okolí Vás srdečně zve na výstavu Z Vysokého narukovali. Výstava Z Vysokého narukovali ku stému výročí svatoanenské mobilisace a následného vypuknutí velké války, zvané později I. světová válka, přináší z období 27. 7. 1914 až 15. 5. 1915 zvětšeniny dvou rukopisných seznamů rukujících vojáků vytvořených snad některými sousedy pro vlastní potřebu a z období pondělního rána 27. 7. 1914 až 18. 6. 1917 fotografie obdobného částečně strojopisného seznamu zhotoveného městským tajemníkem Oldřichem Ďoubalíkem, uloženého v originále ve Státním okresním archivu Semily. Výstava doplněná ukázkami válečné korespondence ze sbírky Františka Vodseďálka Pecáka se koná od soboty 26. 7. 2014 od 18 hodin do pátku 19. 9. 2014. Výstava otevřena v přízemí budovy městského úřadu na náměstí JUDr. Karla Kramáře čp. 227 od pondělí do pátku v tamní pracovní době.
 
Bc. Michal L. Jakl
Výstava „Z Vysokého narukovali“
Vlastivědné museum pro Vysoké nad Jizerou a okolí

Vás srdečně zve na výstavu

„Z Vysokého narukovali“.

Výstava „Z Vysokého narukovali“ ku stému výročí svatoanenské mobilisace a následného vypuknutí velké války, zvané později I. světová válka, přináší z období 27. 7. 1914 až 15. 5. 1915 zvětšeniny dvou rukopisných seznamů rukujících vojáků vytvořených snad některými sousedy pro vlastní potřebu a z období pondělního rána 27. 7. 1914 až 18. 6. 1917 fotografie obdobného částečně strojopisného seznamu zhotoveného městským tajemníkem Oldřichem Ďoubalíkem, uloženého v originále ve Státním okresním archivu Semily. Výstava doplněná ukázkami válečné korespondence ze sbírky Františka Vodseďálka se koná od soboty 26. 7. 2014 od 18 hodin do pátku 21. 9. 2014.

Výstava otevřena v přízemí budovy městského úřadu na náměstí JUDr. Karla Kramáře čp. 227
od pondělí do pátku v tamní pracovní době.
 
Bc. Michal L. Jakl
Předvádění rukodělných výrobních technik MMXIV
Nabídka Vlastivědného musea pro Vysoké nad Jizerou a okolí bude od úterý 22. července 2014 do soboty 26. července 2014 rozšířena o předvádění tradičních rukodělných technik (postupně drhání, tenerifa, paličkování, holubičky nebo pedig a drátování). Své dovednosti představí členky Klubu lidové tvorby Praha, které na Vysocko jezdí na pravidelná soustředění. Začínají po všechny dny zhruba v devět hodin, dále je doba předvádění totožná s otvíracími hodinami v museu, tedy dopoledne do dvanácti hodin a odpoledne od hodiny do čtyř hodin. Pracovníci musea zvou všechny zájemce srdečně k návštěvě.
 
Bc. Michal L. Jakl
Vzácná možnost návštěvy v svatojánské kapli ve Vojtěšicích
Upozornění na pouť v nedalekých Vojtěšicích (samostatné katastrální území) v tamní kapli (skoro kostelíku) svatého Jana Nepomuckého ve farnosti i městě Jablonci nad Jizerou.
V kostele ve Vysokém nad Jizerou na nástěnce jest umístěn plakátek se snímky vnějšku i vnitřku tamní kaple a s nápisem:
"Zveme Vás na poutní mši svatou k sv. Janu Nepomuckému do Vojtěšic *** v neděli 18. 5. 2014 v 15 hodin"!
 
Bc. Michal L. Jakl
Uzavírka musea ve všední dny 1_ až 16_ 4_ 2014
Od úterý 1. 4. 2014 do středy 16. 4. 2014, včetně, zůstává Vlastivědné museum pro Vysoké nad Jizerou a okolí veřejnosti přístupno pouze o sobotách a nedělích.
 
Bc. Michal L. Jakl
Omezení provozu vysockého městského musea
Od pondělí 4. 11. 2013 do pondělí 9. 12. 2013 zůstává Vlastivědné museum pro Vysoké nad Jizerou a okolí veřejnosti přístupno pouze o sobotách a nedělích z důvodu průběžné inventarisace sbírky musea.
 
Bc. Michal L. Jakl
Promítání na stěnu vysocké radnice před letní poutí 2013
Vlastivědné museum pro Vysoké nad Jizerou a okolí,
Fügnerfilm Stanový a město Vysoké nad Jizerou Vás srdečně zvou v případě příhodného počasí
na chodník u silnice vedoucí z náměstí na Sklenařice ku boku nové radnice ve Vysokém nad Jizerou na pátek 2. srpna 2013 na 21. hodinu na doprovodné promítání fotografií souvisejících s výstavou „Pozdrav z Vysocské pouti.“ doplněné vybranými vysockými historickými filmy z dvacátých a čtyřicátých let dvacátého století v digitální úpravě Fügnerfilmu.
 
Bc. Michal L. Jakl
Předvádění KLT Praha v létě MMXIII v museu
Vlastivědné museum pro Vysoké nad Jizerou a okolí
zve na předvádění tradičních rukodělných technik členkami Klubu lidové tvorby Praha od úterý 30. 7. 2013 do soboty 3. 8. 2013 přibližně od 9.00 hodin do poledne a od hodiny do 16.00 hodin.
 
Bc. Michal L. Jakl
Výstava Jaroslava Skrbka v červnu až září MMXIII
Vlastivědné museum pro Vysoké nad Jizerou a okolí Vás srdečně zve na výstavu „Jaroslav Skrbek“. Výstava přináší ze sbírky musea v roce 125. výročí jeho narození výběr z díla vysockého akademického malíře a grafika Jaroslava Skrbka (* 7. 1. 1888 v Poniklé, + 28. 12. 1954 v Praze) od soboty 1. 6. 2013 do neděle 29. 9. 2013. Otevřeno denně mimo pondělí od 8.30 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin.
 
Zdena
Známku i s hradem Nístějkou jsem dnes objevila v cukrárně u hl.silnice na Malé Skále!!!
 
Bc. Michal L. Jakl
Uzavírka vysockého musea 6_ až 17_ 5_ 2013_ včetně
Od pondělí 6. května 2013 do pátku 17. května 2013, včetně, jest pro veřejnosť uzavřeno Vlastivědné museum pro Vysoké nad Jizerou a okolí z důvodu chemického ošetření prostor a sbírek!!!Oznámení pro badatele!Všem, kteří se chystali k badatelské návštěvě Vlastivědného musea pro Vysoké nad Jizerou a okolí, se tímto nadále omlouváme, neboť opět i v roce 2013, do odvolání, zatím není, z technických důvodů stálé a naléhavé potřeby rekonstrukce, přístupna musejní badatelna. Toto se týká nejen písemností a obrazového materiálu (ostatně naše fondy a sbírky jsou beztoho podle archivního zákona zatím nepřístupny), ale i trojrozměrného materiálu a knih. V mezích možností i nadále doufáme ve zpřístupnění sbírek pro badatele a pilně na něm pracujeme.Za pochopení děkují zaměstnanci musea.
 
Bc. Michal L. Jakl
Uzavírka vysockého musea 6_ až 12_ 5_ 2013_ včetně
Od pondělí 6. května 2013 do neděle 12. května 2013, včetně, jest pro veřejnosť uzavřeno Vlastivědné museum pro Vysoké nad Jizerou a okolí z důvodu chemického ošetření prostor a sbírek!!!Oznámení pro badatele!Všem, kteří se chystali k badatelské návštěvě Vlastivědného musea pro Vysoké nad Jizerou a okolí, se tímto nadále omlouváme, neboť opět i v roce 2013, do odvolání, zatím není, z technických důvodů stálé a naléhavé potřeby rekonstrukce, přístupna musejní badatelna. Toto se týká nejen písemností a obrazového materiálu (ostatně naše fondy a sbírky jsou beztoho podle archivního zákona zatím nepřístupny), ale i trojrozměrného materiálu a knih. V mezích možností i nadále doufáme ve zpřístupnění sbírek pro badatele a pilně na něm pracujeme.Za pochopení děkují zaměstnanci musea.
 
Bc. Michal L. Jakl
Omezení otevření VM VnJ v březnu 2013
Od úterý 19. března 2013 do středy 27. března 2013, včetně, jsou z řady provozních důvodů, zvláště nemoci, omezeny dny, kdy bývá Vlastivědné museum pro Vysoké nad Jizerou a okolíotevřeno pro veřejnosť, na sobotu 23. března 2013 a na Květnou neděli 24. března 2013od 8.30 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin.Badatelna musea zůstává uzavřena.Za případné pochopení děkujeme!
 
HonzaB
Zimní výlet na zříceninu Navarov.
Na zříceninu hradu jsem vyrazil po zelené turistické značce, které vede od silnice poblíž zámku Navarov a je to cca půl kilometru. Vzhledem k ročnímu období bylo všude kolem spousta sněhu a cesta nebyla téměř prochozená. Ale dostat se k hradu šlo. Pro mého devítiletého syna to bylo super dobrodružství. S čím byl trochu problém, bylo parkování. Nechtěl jsem nechávat auto na kraji silnice a tak jsem zaparkoval v areálu zámku, kde byly otevřeny vrata a nebyla zde žádná cedule, že jde o soukromý pozemek. Bohužel majitelovi se to dost nelíbilo a tak mi svým autem zatarasil vrata a já ho pak musel složitě hledat a doprošovat se, aby měl pustil ven. Říkal mi, že nejen pozemek kolem zámku, ale i okolní les a zřícenina jsou soukromý majetek a že vstup na zříceninu je na vlastní nebezpečí. I přes toto "dobrodružství" musím návštěvu zříceniny vřele doporučit. Je určitě na co se koukat a romantika zasněžené zříceniny neměla fakt chybu. TZ jsem koupil v pohodě ve Vysokém n. Jizerou, měli ji ve všech prodejních místech.
 
Bc. Michal L. Jakl
Výstavy vysockého městského musea v lednu MMXIII
Vlastivědné museum pro Vysoké nad Jizerou a okolí+ Výstava „Verky z chodicího betléma“ − výstava v přízemí musea ukazuje zbytky původní mechaniky i figur betléma Jana Metelky „Kovárnického“ (* 1855, + 1924) ze Sklenařic nevyužité při elektrifikaci betléma roku 1958.(Od soboty 22. 12. 2012 do neděle 31. 3. 2013.)+ Výstava „Vánoční pohlednice 1982 – 2012“ – v obrazárně musea vložená ukázka pohlednic objevujících se v posledním třicetiletí postupně v jedné z vysockých domácností.(Od soboty 22. 12. 2012 do soboty 2. 2. 2013.)
 
Renda
Známka koupena v pujčoně lyží Šneko.
 
Bc. Michal L. Jakl
Výstava: Verky z chodicího betléma
Vlastivědné museum pro Vysoké nad Jizerou a okolíVás srdečně zve na výstavu „Verky z chodicího betléma“. Výstava v přízemí musea ukazuje od soboty 22. 12. 2012 do neděle 31. 3. 2013 zbytky původní mechaniky i figur betléma Jana Metelky „Kovárenského“ (* 1855, + 1924) ze Sklenařic nevyužité při elektrifikaci betléma roku 1958.Vernisáž výstavy se koná v úterý 30. října 2012 o 17. hodině v podobě přednášky Kamila Andrese,restaurátora z Třebechovic pod Orebem, zaměřené na vznik, tvůrce i restaurování mechanických betlémů a na péči o tyto betlémy, doplněné předvedením k betlému určeného mechanického záznamu vánočních koled znalcem problematiky zvukového záznamu Milanem Fügnerem.Otevřeno denně mimo pondělíod 8.30 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin.
 
Bc. Michal L. Jakl
Výstava: František Laurin, třetí kronikář Helkovic
Vlastivědné museum pro Vysoké nad Jizerou a okolí Vás srdečně zve na výstavu, uspořádanou ve spolupráci se soukromými majiteli vystavených památek a se Státním okresním archivem Semily, „František Laurin, třetí kronikář Helkovic“. Výstava v přízemí musea připomíná již jen do neděle 28. 10. 2012 dílo a život písmáka, malíře a rolníka z helkovického Šachovce Františka Laurina (* 22. 12. 1901, + 9. 2. 1976).
 
Bc. Michal L. Jakl
Uzavírky vysockého musea od září do prosince MMXII
Od čtvrtka 13. září 2012 do čtvrtka 11. října 2012 a od středy 31. října 2012 do pátku 21. prosince 2012 jest pro veřejnosť uzavřeno Vlastivědné museum pro Vysoké nad Jizerou a okolí především z důvodů inventarisace a údržby sbírkových předmětů z depositářů i z exposic!!!Oznámení pro badatele!Všem, kteří se chystali k badatelské návštěvě Vlastivědného musea pro Vysoké nad Jizerou a okolí, se tímto nadále omlouváme, neboť opět od 12. září 2012 do odvolání není, z technických důvodů stálé a naléhavé potřeby rekonstrukce, přístupna musejní badatelna. Toto se týká nejen písemností a obrazového materiálu (ostatně naše fondy a sbírky jsou beztoho podle archivního zákona zatím nepřístupny), ale i trojrozměrného materiálu a knih. V mezích možností i nadále doufáme ve zpřístupnění sbírek pro badatele.Za pochopení děkují zaměstnanci musea.
 
Bc. Michal L. Jakl
KLT Praha ve vysockém museu v červenci 2012
24. 7. 2012 – 28. 7. 2012Předvádění rukodělných výrobních technik lektorkami Klubu lidové tvorby Praha v obvyklých časech od deváté hodiny dopolední.Vlastivědné museum pro Vysoké nad Jizerou a okolí zve na předvádění tradičních rukodělných technik členkami Klubu lidové tvorby Praha v úterý 24. 7. 2012, v pátek 27. 7. 2012 a v sobotu 28. 7. 2012 přibližně od 9.00 hodin do poledne a od 13.00 do 16.00 hodin.
 
Libor
Známka koupena v cukrárně na Malé Skále spolu se známkami 809,800,1248
 
Bc. Michal L. Jakl
Výstava: František Laurin, třetí kronikář Helkovic
Vlastivědné museum pro Vysoké nad Jizerou a okolí Vás srdečně zve na výstavu, uspořádanou ve spolupráci se soukromými majiteli vystavených památek a se Státním okresním archivem Semily, „František Laurin, třetí kronikář Helkovic“. Výstava v přízemí musea připomíná, od soboty 18. 2. 2012 do neděle 28. 10. 2012, dílo a život písmáka, malíře a rolníka z helkovického Šachovce Františka Laurina (* 22. 12. 1901, + 9. 2. 1976). Otevřeno denně mimo pondělí od 8.30 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin.
 
Bc. Michal L. Jakl
Omezení otevření vysockého musea do 1_ 7_ 2012
Od 17. května 2012 do 1. července 2012 jsou z pokračujících havarijních důvodů a pro nutnou inventarisaci omezeny dny, kdy bývá Vlastivědné museum pro Vysoké nad Jizerou a okolí otevřeno pro veřejnosť, na neděle a soboty od 8.30 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin. Případné větší výpravy se mohou objednati s dostatečným předstihem i na jiné dny v daném období. Badatelna musea zůstává uzavřena. Za případné pochopení děkujeme!
 
Bc. Michal L. Jakl
Výstava: František Laurin, třetí kronikář Helkovic
Vlastivědné museum pro Vysoké nad Jizerou a okolí Vás srdečně zve na výstavu, uspořádanou ve spolupráci se soukromými majiteli vystavených památek a se Státním okresním archivem Semily, „František Laurin, třetí kronikář Helkovic“. Výstava v přízemí musea připomíná, od soboty 18. 2. 2012 do neděle 28. 10. 2012, dílo a život písmáka, malíře a rolníka z helkovického Šachovce Františka Laurina (* 22. 12. 1901, + 9. 2. 1976). Otevřeno denně mimo pondělí od 8.30 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin.
 
Renda
Známka zakoupena v IC Zlatá Olešnice
 
Bc. Michal L. Jakl
Uzavírky vysockého musea i v březnu a dubnu MMXII
Od pondělí 19. března 2012 do středy 4. dubna 2012 a od pondělí 9. dubna 2012 do pondělí 30. dubna 2012 jest pro veřejnost uzavřeno Vlastivědné museum pro Vysoké nad Jizerou a okolí především z důvodů inventarisace a údržby sbírkových předmětů z depositářů i z exposic!!! Za případné pochopení děkujeme!
 
Bc. Michal L. Jakl
Výstava: František Laurin, třetí kronikář Helkovic
Vlastivědné museum pro Vysoké nad Jizerou a okolí Vás srdečně zve na výstavu, uspořádanou ve spolupráci se soukromými majiteli vystavených památek a se Státním okresním archivem Semily, „František Laurin, třetí kronikář Helkovic“. Výstava v přízemí musea připomíná, od soboty 18. 2. 2012 do neděle 28. 10. 2012, dílo a život písmáka, malíře a rolníka z helkovického Šachovce Františka Laurina (* 22. 12. 1901, + 9. 2. 1976). Vernisáž výstavy v sobotu 18. 2. 2012 o 17. hodině uvádí Ivo Vodseďálek, osobní přítel Laurinův. Otevřeno denně mimo pondělí od 8.30 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin.
 
Bc. Michal L. Jakl
Výstava krakonošů vysockého musea do 8. II. 2012
Výstava krakonošů, výstava připomínající nejen v přízemí Vlastivědného musea pro Vysoké nad Jizerou a okolí fotografiemi i trojrozměrnými předměty předně první velkou vysockou Výstavu krakonošů, konanou ve vysockém museu v roce 1971, ale i některá mladší vyobrazení, včetně dětských prací v obrazárně musea, mocného správce Krkonoš, Jizerských hor i Krkonošského podhůří, tedy pana Jana, zvaného nejpozději od devatenáctého století Krakonoš, zmiňovaného však pod jinými jmény snad již od středověku a zobrazeného poprvé nejspíše na mapě Slezska již roku 1561. (Od úterý 8. 2. 2011 do středy 8. 2. 2012!)Oznámení pro badatele! Všem, kteří se chystali k badatelské návštěvě Vlastivědného musea pro Vysoké nad Jizerou a okolí, se tímto omlouváme, neboť již od 1. srpna 2011 do odvolání není, z technických důvodů naléhavé potřeby rekonstrukce, přístupna musejní badatelna. Toto se týká nejen písemností a obrazového materiálu (ostatně naše fondy a sbírky jsou beztoho podle archivního zákona zatím nepřístupny), ale i trojrozměrného materiálu a knih (knihovna vytopena táním sněhu koncem adventu MMXI). V mezích možností i nadále doufáme ve zpřístupnění sbírek pro badatele. Za případné pochopení děkují zaměstnanci musea.
 
Bc. Michal L. Jakl
Uzavírka vysockého musea i v části prosince MMXI
Od pondělí 31. října do pondělí 19. prosince 2011 jest z provozních důvodů Vlastivědné museum pro Vysoké nad Jizerou a okolí, včetně badatelny, pro veřejnosť uzavřeno. Toto vyhlášení se netýká předem ohlášených výprav, které jsou v domluvený čas očekávány. K tomu možno získati bližší zprávy, pouze z nezbytné potřeby, na telefonním čísle: 723 500 888. Za případné pochopení děkujeme!
 
Bc. Michal L. Jakl
Uzavírka vysockého musea v listopadu MMXI
Od pondělí 31. října do středy 30. listopadu 2011 jest z provozních důvodů Vlastivědné museum pro Vysoké nad Jizerou a okolí, včetně badatelny, pro veřejnosť uzavřeno. K tomu možno získati bližší zprávy, pouze z nezbytné potřeby, na telefonním čísle: 723 500 888. Za případné pochopení děkujeme!
 
Lucka
Známku jsme zakoupili v Cukrárně pod vyhlídkou v Malé skále společně se známkami 1248, 800 a 809
 
semiska
Známka dostupná v muzeu ve Vysokém.
 
Martin
Známka k dostání na obecním úřadě ve Zlaté Olešnici za 25,- bez nálepky.
 
Bc. Michal L. Jakl
KLT ve VM VnJ 12_ až 16_ VII_ MMXI
Vlastivědné museum pro Vysoké nad Jizerou a okolí zve do podkrovní obrazárny na předvádění tradičních rukodělných technik členkami Klubu lidové tvorby Praha od úterka 12. 7. 2011 do soboty 16. 7. 2011 od 9.30 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin.
 
vláďa
Známka byla k sehnání v muzeu ve Vysokém nad Jizerou. Kdysi musel být Návarov dost velkým hradem, o čem svědčí rozlehlost zříceniny. Krásné místo.
 
Bc. Michal L. Jakl
Uzavírky vysockého musea v dubnu 2011
Od soboty 2. dubna 2011 do úterý 5. dubna 2011 a od čtvrtku 14. dubna 2011 do pátku 29. dubna 2011 jesť Vlastivědné museum pro Vysoké nad Jizerou a okolí především z důvodů údržby sbírkových předmětů a budovy pro veřejnost uzavřeno!!!Za případné pochopení děkujeme!Vlastivědné museum pro Vysoké nad Jizerou a okolí zve na předvádění tradičních rukodělných technik členkami Klubu lidové tvorby Praha od čtvrtka 7. 4. 2011 do soboty 9. 4. 2011 v obvyklých hodinách přibližně od půle dopoledne.
 
Bc. Michal L. Jakl
Hra V_ A_ Svobody_Navarovského v Kobylisích 2011
Divadelní spolek TEMUS LAMUS si Vám dovoluje oznámiti, že se osmělil pustiti do odvážného kousku a vzkřísil k životu divadelní kus z doby, kdy vlastenectví nebylo jen prázdnou frází. Zveme vás upřímně a směle na pietně obnovenou hruV á c l a v a A l o i s e S v o b o d y - N a v a r o v s k é h o "K a r e l Š k r é t a , m a l í ř", která byla poprvé uvedena 28. září 1842 a nyní bude znovu hrdě znít z prken Salesiánského divadla v Praze 8 – Kobylisích a to v představeních 1. 3. 2011 v 19.00, 21. 3. v 19.00, 30. 3. ve 20.00, 7. 4. ve 20.00 za vstupné 90,- KčDoba trvání neurčitá! Trpělivost k vyslechnutí vlastenských alexandrinů nutná!Ve věru náročných rolích vystoupí: Václav Veselý jako Karel Škréta; Šárka Hribová jako Eliška, dcera primátorova, Tomáš Havelka jako primátor Turek z Rožmitálu; Lucie Peisertová jako jeho strýnka (neteř) Lidmila; Petr Kadlec jako Waldorf z Hubenšteina; Jan Prucek jako Girolamo Marchetti; Jan Hradec jako (nesmělý) Jiří Plachý a Ondřej Hána jako (všeobecně užitečný) sluha. Hudbu připravili Marie Klichová a Egli Prifti. Představení pořádáme ve spolupráci s lektorským oddělením Národní galerie jako doprovodnou akci výstavy Karel Škréta (1610 – 1674): Doba a dílo!Čech mateřčinu svou vším právem miluje!A šemný zlolajec honívá pozdě býcha!
 
Bc. Michal L. Jakl
Připomínky 17. XI. na Vysočtě v roce 2010.
Výročí otevření rozhledny.Ve sváteční den 17. listopadu 2010 Vás zveme na oslavu I. výročí otevření rozhledny U borovice v Roprachticích. Rádi Vás přivítají v době od 10 do 16 hodin. Proti loňskému roku mohou zaručiti méně bláta a upravené parkoviště.Nezaručují dobré počasí (loňského roku byla mlha) – ale chtějí zaručiti hezké přivítání i dobrou pohodu a zveřejniti zajímavou informaci vztahující se k místní borovici. Roprachtičtí hasiči zajistí občerstvení. Bude možno se podívati, jak pokračuje výstavba zázemí u rozhledny.Římskokatolická farnost Vysoké nad Jizerou.Program bohoslužeb od 15. do 21. listopadu 2010:pondělí 15. 11. (sv. Albert Veliký) 17.30 večerní mše sv. na dobrý úmysl;středa 17. 11. (sv. Alžběta Uherská) 10.00 mše sv. na poděkování Bohu;pátek 19. 11. 17.30 večerní mše sv. na dobrý úmysl;neděle 21. 11. (34. neděle v mezidobí) 10.00 mše sv. za farníky.
 
Bc. Michal L. Jakl
Uzavření vysockého musea v části listopadu 2010
Omezení otevření vysockého musea v listopadu 2010. Od 12. do 30. listopadu 2010 jest z personálních důvodů Vlastivědné museum pro Vysoké nad Jizerou a okolí pro veřejnosť uzavřeno. Badatelna musea jest uzavřena po celý měsíc. Za případné pochopení děkujeme!
 
Bc. Michal L. Jakl
Omezení otevření vysockého musea v listopadu 2010.
Vlastivědné museum pro Vysoké nad Jizerou a okolí Vás srdečně zve na výstavu ku „150. výročí narození Karla Kramáře“. Výstava v museu připomíná, od čtvrtku 28. 10. 2010 do neděle 26. 12. 2010, život a dílo vysockého rodáka a vůdčího českého politika JUDr. Karla Boromejského Kramáře (* 27. 12. 1860, + 26. 5. 1937) z rodové větve příslotkem zvané „Bílku“. Vystaveny jsou nejen předměty ze sbírek musea, ale i části soukromých sbírek a letos znovu nalezené tři části podstavce stále postrádané busty z rohu Kramářova vysockého rodného domu čp. 10. Otevřeno denně mimo pondělí od 8.30 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin. Od 6. do 30. listopadu 2010 jest z personálních důvodů omezen čas, kdy bývá Vlastivědné museum pro Vysoké nad Jizerou a okolí otevřeno pro veřejnosť, na neděle a soboty od 8.30 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin. Ostatní dny oné části listopadu 2010 jest toto museum pro veřejnosť zavřeno. Toto vyhlášení se netýká předem ohlášených výprav, které jsou v domluvený čas očekávány. Badatelna musea jest uzavřena po celý měsíc listopad 2010. Za případné pochopení děkujeme!
 
Bc. Michal L. Jakl
Omezení otevření vysockého musea 24. 9. 2010.
V pátek 24. září 2010 jest z důvodu pohřbu Josefa Hejrala staršího, dlouholetého spolupracovníka Vlastivědného musea pro Vysoké nad Jizerou a okolí, omezen čas, kdy jest museu otevřeno pro veřejnost, na dopoledne od 8.30 hodin do 12.00 hodin.Odpoledne 24. září 2010 jest tedy toto museum pro veřejnost zavřeno.Za případné pochopení děkujeme!
 
Michal L. Jakl
Uzavření vysockého musea 25. srpna 2010
Vlastivědné museum pro Vysoké nad Jizerou a okolívýjimečně není ve středu 25. srpna 2010 z technických důvodů otevřeno veřejnosti. Pracovníci musea děkují za případné pochopení.
 
Theercak
Známku jsem zakoupil na Malé Skále v cukrárně. Rovněž k dispozici hrad Vranov, Nístějka a město Vysoké nad Jizerou.
 
lenzik
Známka hradu Návarov koupena v cukrárně u parkoviště na Malé Skále.
 
Michal L. Jakl
Vysocké museum v červenci 2010
Vlastivědné museum pro Vysoké nad Jizerou a okolí zve na oblíbené předvádění tradičních rukodělných technik lektorkami Klubu lidové tvorby Praha od úterý 13. 7. 2010 do soboty 17. 7. 2010 v obvyklých časech od desáté hodiny dopolední.Vlastivědné museum pro Vysoké nad Jizerou a okolíVás srdečně zve na „Výstavu k 100. výročí narození akademického malířeOldřicha Vodseďálka“. Výstava v museu připomíná, od večera pátku 11. 6. 2010 do 17. 10. 2010, dílo a život stanovského rodáka, žáka Adolfa Kašpara, krajináře i ilustrátora, vězně padesátých let dvacátého století a především malíře nejen Vysocka Oldřicha Vodseďálka (* 13. 10. 1910, + 11. 6. 1982).Otevřeno denně mimo pondělíod 8.30 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin
 
Luboš
Známka zakoupena v cukrárně v Malé Skále, spolu s TZ 809
 
Michal L. Jakl
Druhá vysocká musejní noc_2010
Vlastivědné museum pro Vysoké nad Jizerou a okolí, Recitační kroužek Městské knihovny ve Vysokém nad Jizerou a další Vás srdečně zvou do budovy musea a případně i okolí na pátek 11. června 2010 od 21.30 hodin na „Druhou vysockou musejní noc“ V jejím rámci se uskuteční slavnostní otevření „Výstavy k 100. výročí narození akademického malíře Oldřicha Vodseďálka“ ve výroční den jeho úmrtí (+ 11. 6. 1982). Výstava v museu připomíná, od 11. 6. 2010 do 17. 10. 2010, dílo a život stanovského rodáka (* 13. 10. 1910), žáka Adolfa Kašpara, krajináře i ilustrátora, vězně padesátých let dvacátého století a především malíře nejen Vysocka.Vlastivědné museum pro Vysoké nad Jizerou a okolí, Recitační kroužek Městské knihovny ve Vysokém nad Jizerou, Fügnerfilm Stanový, Římskokatolická farnost Vysoké nad Jizerou a město Vysoké nad Jizerou Vás srdečně zvou v případě příhodného počasí ku kostelu svaté Kateřiny Alexandrijské ve Vysokém nad Jizerou na pátek 11. června 2010 po musejní vernisáži v rámci „Druhé vysocké musejní noci“ na ukázku z divadelního kusu Františka Vodseďálka „Tobiáš“ a na promítání vybraných vysockých historických filmů z dvacátých a čtyřicátých let minulého dvacátého století.
 
Tatík
Ke zřícenině jsme se dostali od mostu Járy Cimrmana pod železniční stanicí Návarov po červené turistické značce. Je to ale trochu dál než inzerovaných 500 metrů. Objekt je obehnán hradbou, ale vrata byla utevřená, zbylo torzo věže a hradeb. Turistických známek dostatek v muzeu Vysoké nad Jizerou.
 
Michal L. Jakl
Vysocké museum v dubnu až červnu 2010
Vlastivědné museum pro Vysoké nad Jizerou a okolí+ Kolem Kokrháče − výstava krajinářských fotografií Tomáše Gabriela z Krkonoš kolem Mumlavy, Vosecké boudy a Harrachových kamenů(3. 4. 2010 až 6. 6. 2010 u betlema v přízemí musea)+ Předvádění rukodělných výrobních technik členkami Klubu lidové tvorby Praha – tradiční jarní akce v museu zajištěná klubem v rámci soustředění ve stanovském pensionu Zemanových „U pece“.(15. 4. 2010 až 17. 4. 2010 v obrazárně v podkroví)+ Výstava ku 100. výročí narození malíře Oldřicha Vodseďálka – výstava z díla stanovského rodáka (* 13. 10. 1910), žáka Adolfa Kašpara, krajináře i ilustrátora, vězně padesátých let dvacátého století a především malíře Vysocka uvedená ve výroční den jeho úmrtí (+ 11. 6. 1982) druhou vysockou musejní nocí(11. 6. 2010 až 13. 10. 2010 u betlema v přízemí musea)
 
Jableska
TZ
TZ hradu Návarova zakoupena v muzeu ve Vysokém nad Jizerou
 
Michal L. Jakl
Výstava vysockého musea v prosinci 2009 až březnu
Židovské památky Čech – putovní výstava fotografií Mgr. Pavla Jakubce a Mgr. Blanky Rozkošné.(U Metelkova pohyblivého betléma v přízemí Vlastivědného musea pro Vysoké nad Jizerou a okolí 13. 12. 2009 až 31. 3. 2010)Autoři fotografií, Mgr. Pavel Jakubec ze Státního okresního archivu Semily a Mgr. Blanka Rozkošná ze společnosti Matana, a. s., spravující nemovitosti Pražské židovské obce, dokumentují židovské hřbitovy, synagogy a čtvrti od první poloviny devadesátých let dvacátého století.Představené fotografie vznikly v letech 2002 až 2009, z velké části za účelem práce na publikaci „Židovské památky Čech. Historie a památky židovského osídlení Čech.“ (Brno 2004, 480 s. a přílohy). Vysockou židovskou rodinu Grünbergrů připomíná na vysocké úpravě výstavy samostatná vitrína. Některé snímky na výstavě pro srovnání zachycují i židovské památky zahraniční, konkrétně moravské.
 
Michal L. Jakl
Omezení otevření vysockého musea v listopadu 2009.
Od 1. do 30. listopadu 2009 jest z personálních důvodů omezen čas, kdy býváVlastivědné museum pro Vysoké nad Jizerou a okolíotevřeno pro veřejnost,na neděle a sobotyod 8.30 do 12.00 hodina od 13.00 do 16.00 hodin.Ostatní dny listopadu 2009jest toto museum pro veřejnost zavřeno.Badatelna musea jest uzavřena po celý měsíc.Za případné pochopení děkujeme!
 
Michal L. Jakl
Vysocké museum znovu otevřeno v obvyklých hodinách
Od 2. 9. 2009 jest opět Vlastivědné museum pro Vysoké nad Jizerou a okolí otevřeno každý den kromě pondělí v obvyklém čase: 8.30 až 12.00 a 13.00 až 16.00 hodin!!!
 
Michal L. Jakl
Uzavření musea Vysocka v úterý 1. IX. 2009
V úterý 1. září 2009 jest Vlastivědné museum pro Vysoké nad Jizerou a okolí z provozních důvodů uzavřeno. Pracovníci musea děkují za případné pochopení. Tím končí dosavadní omezení otevření vysockého muzea započaté od 1. 7. 2009. Od 2. 9. 2009 jest opět museum otevřeno každý den kromě pondělí v obvyklém čase: 8.30 až 12.00 a 13.00 až 16.00 hodin!!!
 
Draha
Známka je o víkendu bohužel nedostupná.
 
Michal L. Jakl
Hromnice 2009
Turistická známka hradu Navarova koupena na zlatoolešnickém obecním úřadu, kde za stejnou cenu byla koupena i menší dřevěná známka se znakem Zlaté Olešnice.Adresa zlatoolešnického obecního úřadu: Zlatá Olešnice čp. 172PSČ 468 47telefon: 483 769 190 telefon/fax: 483 769 013e-mail: ou@zlata-olesnice.cz mistostarosta@zlata-olesnice.cz web: www.zlata-olesnice.czbankovní spojení: ČSOB č.ú. 213 838 704/0300 Úřední hodiny zlatoolešnického obecního úřadu:pondělí: 7.00 - 11.30 hodin, 12.30 - 17.00 hodinúterý: 7.00 - 15.30 hodin (není úřední den)středa: 7.00 - 11.30 hodin, 12.30 - 17.00 hodinčtvrtek: 7.00 - 15.30 hodin (není úřední den)pátek: 7.00 - 13.30 hodin (není úřední den)
 
Michal L. Jakl
Potřeba opravy umístění Navarova na mapě TZ!
Na http://www.turisticke-znamky.cz/mapa.php?PHPSESSID=2fcf62a89b6b452564a7530f34021068jesť na mapě turistických známek (jinak TZ) uvedeno více míst v meziříčí Kamenice a horního toku Jizery nepřesně, ale hrad Navarov (TZ č. 1613) zvláště, tedy nesmyslně na řece Jizeře na sever od loukovské TZ č. 1272, na severozápad od jilemnické TZ č. 388, na jihozápad od ponikelské TZ č. 1368, na jih od vysockých TZ č. 800 (město) a 1248 (hrad), které jsou ostatně též jinak umístěny vůči sobě nežli jesť skutečnosť, dále na severovýchod od semilské TZ 746 a na jihovýchod od bozkovských TZ č. 135 (jeskyně) a 930 (městys). Navarov leží na levém, tedy východním břehu nezakreslené řeky Kamenice, které pravda na raně novověkých mapách bývala nejhořenější Jizerou, tedy by patřil na mapu do volného prostoru na sever od boskovských (zde jen užit starší pravopis) známek a na severovýchod od železnobrodské TZ č. 952 a na jihovýchod od TZ č. 1360 (Černá Studeň) a na jich od prohozených známek krkonošské (!!!) rozhledny Štěpánky (TZ č. 32) a ozubnicové dráhy (TZ č. 1530).
 
miloš
Známka koupena na zdejším OÚ.
 
K dnešnímu dni je vydaných:
2779 Turistických známek
2671 Výročních TZ
277 Prémiových TZ
Turistická známková místaMapa známkových místSběratelská hraŽebříček sběratelůAktuální informaceVýroční turistické známkyKatalog turistických známekHlasování o nových TZO Turistických známkách
Turistické známky
KAVÁRNA A RESTAURACESpeciální ediceSoutěž s Maxiznámkami
Klub TZ
Návštěvnické centrum Turistických známekTuristické suvenýry
Ostatní produkty
Komunikace
Zásilkový prodej
internetové stránky
Výběrová řízení
TZ pomáhají
Klub českých turistů logoKartografie Praha logoTuristika.cz logo
 
Instagram

Dobrý anděl

Energetické úspory administrativní budovy Julia Sedláka 14 v Rýmařově

© TURISTICKÉ ZNÁMKY s.r.o. 1999 - 2022 - všechna práva vyhrazena Gappa - tvorba webových stránek