Turistické známky - oficiální stránky
 
Turistické známkyZobrazit na Mapy.cz

No. 483 - Hrad Ostrý


Popis

Zříceniny středověkého hradu na stejnojmenném vrchu jižně od Milešova.


Mapa

Navštívil jsem Hrad Ostrý

Prodejní místa:

Toto místo prodává také turistickou známku Toto místo prodává také nálepku
Hostinec U mušketýra, Milešov
Toto místo prodává také turistickou známku
Občerstvení Chata Milešovka
Toto místo prodává také turistickou známku Toto místo prodává také nálepku Toto místo prodává také výletku
Informační centrum Lovosice
Mapa:
Stát:
Česká republika
Oblast:
ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ
Kraj/okres:
Ústecký kraj/Litoměřice
Poloha:
50°31'52.98"N 13°57'5.23"E
Hodnocení:
2.817
Fotogalerie:
 

Obrázek č. 1, Turistické známky, No. 483 - Hrad Ostrý


02.05.2022 - dostupná bez problému
17.08.2021 - nemají sběratelský předmět
29.09.2019 - dostupná bez problému
Přidat příspěvek*) jsou označeny povinné položky

Libor Douša
Libor Douša
TZ
IC Lovosice
 
Ladislav Harbáček
Ladislav Harbáček
TZ
Z infocentra v Lovosicích.
 
Dagmar
TZ
Hostinec u Mušketýra je zrušen a jediné místo, kde lze TZ zakoupit je chata na vrcholu Milešovky.. Ale TZ bohužel nyní nemají :-(
 
Martin Vojáček
Martin Vojáček
Spatne umisteni v mape
Umisteni v mape odpovida pristupove ceste na vrchol, nikoli pozustatkum zriceniny. Ta je blizko vrcholu. Proc to tak je? Prijde mi to spatne nebo minimalne matouci.
 
-
K motivu TZ:
Kterak bohaté kupce a pocestné v hlubokém lese obírali a jak na starém hradě raději zmrzli, než by své poklady byli opustili

***

Nedaleko hradu Blanska našla u řeky Labe jedna rybářka odložené děti. Byli to dva chlapci ještě tak malí, že ani nevěděli, odkud jsou a jak se který jmenuje. Rybářka byla dobrá žena. Mnoho toho neměla, ale ty dva k sobě vzala na vychování. Jednomu říkala Paška a druhému Pole.
Chlapci rostli jako z vody a jak mohli, všude rybářce pomáhali. Naučila je chytat ryby a péci je na ohni. Když bylo třeba, oba s ní chodili do města, kde na rynku prodávala ryby. Tak uběhlo několik let.
Jednou se u jejího stánku zastavil bohatý pán. Jak zvedla hlavu, poznala v něm pána hradu Blanska. Samou ochotou nevěděla, co by mu měla dřív nabídnout, on však rázně na ni uhodil.
„Poslechni, rybářko, ti Tvoji chlapci se mi líbí. Už jsem je nejednou viděl s Tebou u řeky, plavali jako vydry. Dej oba ke mně do služby za pážata. Jeden druhému se podobají jako vejce vejci a v pážecím kabátci jim to bude slušet.“ Rybářka nevěděla, co by pánovi řekla. Měla chalupu nedaleko hradu, a kdyby mu chlapce nedala, byl by si je vzal sám. Zavolala je tedy k sobě, aby jim hned pověděla, co je čeká za štěstí.
„Tuhle náš pán z blanského hradu by chtěl, abyste šli k němu do služby. Já Vám v tom bránit nebudu, chlapci, rozhodněte se podle své vůle.“
Paška i Pole mohli oči nechat na krásném pánově šatě a meči, který se mu houpal po boku. Jeden se podíval na druhého a potom horlivě přikývli:
„Rádi s Tebou půjdeme, náš pane, jen co se tady s matkou rozloučíme.“
„Jak tedy chcete,“ řekla rybářka s pláčem a začala se s nimi loučit. „Ne abyste mi dělali mezi pány ostudu. Dobře jsem Vás vychovala. Nikdy nezapomeňte, že jste z prostého bydla a kdykoliv se můžete vrátit domů. Zvláště Ty, Paško, Tys čertovo kvítko! Nerada bych o Tobě slyšela něco zlého.“
„Tak už dost, matko! Sám si s nimi poradím,“ řekl pán. „Tady máš váček peněz na přilepšenou, a kdyby bylo potřeba, přijď na můj hrad. Trochu jídla se tam pro Tebe vždycky najde.“
Potom vzal oba chlapce za ramena a odvedl je s sebou do krčmy, kde na něho čekali pacholci s koňmi. Rybářka si trochu poplakala, ale čas hojí všechny rány. Musela se starat sama o živobytí a to nebylo lehké.
Pán dal oba chlapce obléknout do pěkného šatu a všude s ním chodili. Jeden mu nosil meč a druhý štít. Každý se na ně rád podíval. Když se trochu na hradě okoukali, pán jim přidělil jednoho zbrojnoše, aby se naučili jezdit na koních, střílet z luku, házet kopím a ohánět mečem. Protože si byli oba chlapci tak podobní, volali na ně všichni Paškopole. I pán je tak volal a kde mohl, tam se s nimi chlubil. Vozil je s sebou i ke královskému dvoru. Když pak povyrostli ve statné mládence a pážecí kabátce sundali, byli z nich dobří vojáci a mnohokrát táhli se svým pánem do vojny.
Rybářka měla radost, že se jejím chlapcům dobře vede. Sama se živila opékáním ryb a stávala na rynku nedaleko kašny. Opékala okouny, bělice i cejny, co jí rybáři přivezli. Jednou se u jejího krámku zastavili dva páni v baretech s pávími péry a než se mohla zeptat, co si vyberou k jídlu, do klína jí padl plný měšec peněz. „Vezmi si, matko, od nás něco na přilepšenou!“ Rybářka je poznala po hlase. Byli to Paška a Pole.
„Moji milí páni, kde jste se tu vzali? Pánbůh Vám to zaplať, že jste si vzpomněli na starou ženskou.“
„Jen nech být,“ řekl Pole, „tys nám také pomohla. Když budeme moci, zase přijdeme, ale nevzpomínej na nás ve zlém.“
Rybářka na ně pro slzy pořádně ani neviděla. Než si je mohla prohlédnout, zmizeli mezi lidmi v davu. Marně se po nich otáčela a běžela ještě až do krčmy, jestli Pašku s Polem někde neuvidí, ale nikde je nenašla.
„K pánům se už hlásit nemohu, vybrali si jiný život, než mám já,“ řekla si rybářka se slzami v očích. Potom si stoupla zase ke svému stánku a do večera vyvolávala: „Kupte si rybičky! Kupte si rybičky!“
Tehdy se nedaleko hory Milešovky na opuštěném hradě Ostrém usadili dva loupežní rytíři. Vedli si po pansku a nikdo je v kraji neznal. Kdo je ale poznal, dlouho na ně nezapomněl. Jezdili na koních jako čerti a nikdo je nedohonil. Kam přijeli, vždycky se něco ztratilo. Sedlákovi odvedli z chléva dobytek, kupci vybrali do rána celý krám, z panské stodoly odvezli půl úrody. Paška s bratrem Polem se dali na loupežnické řemeslo, protože se jim už protivilo posluhovat pánům. „Když si nevezmeme, co se nám nabízí, vezmou si to za nás jiní. Darmo jsme se panskému životu nevyučili,“ chlácholil Paška svého bratra, který nebyl s novým životem spokojen.
„Já nevím, co bychom měli dělat, ale tohle řemeslo se mi moc nelíbí,“ naříkal si Pole, sotva něco popil a jazyk se mu rozvázal. „Ještě že o tom neví naše matka, ta by si pro nás oči vyplakala.“ Ale Paška se na něho osopil:
„Když se Ti to nelíbí, nech všeho a jdi si po svém! Já už jsem tomu žebráckému životu odvykl. Potřebuji peníze a ty budu mít.“
„Dobře víš, Paško, že jeden bez druhého nebudeme. Když jinak nedáš, půjdu s tebou. Ale jednou se nám to může vymstít.“
Krčmář před ně postavil nový džbán vína. Paška mu dobře zaplatil a on se uctivě ukláněl, div že na zem nepadl.
„Vidíš, bratříčku, co dělají peníze? Krčmář se pro pár grošů může zrovna přerazit. Kdybychom je neměli, vyhnal by nás.“
Na skalnatém kopci s ostrým hřebenem se usadili oba bratři jako dva orli v hnízdě. Hrad byl už nějaký čas opuštěn a oni se o něj také nestarali. Ale byly tu hluboké sklepy a veliké stáje. Měli kam dát svůj lup i koně. Když se jim zastesklo po lidech, zajeli do kterékoliv krčmy, dobře pojedli a popili.
Nedaleko hradu Ostrého mezi horou Milešovkou a Kletečnou vedla stará silnice z Lovosic do Bíliny. Tam, kde byla nejužší a z obou stran obklopena hlubokým lesem, začali Paška s Polem provozovat loupežnické řemeslo. Bez jejich vědomí tu nikdo neprojel. Čekali u cesty celé hodiny na kupce, až pojedou kolem se zbožím. Kdo z nich se nechtěl řádně vyplatit, tomu všechno pobrali. Do města musel jít pak pěšky a bez vozu. Při jedné bitce bratři prozradili svá jména, proto se tomu místu začalo říkat Paškopole. Nikdo se neodvážil proti nim vystoupit a každý raději zaplatil, aby si zachránil něco zboží a majetku.
Když se jednou oba bratři zajeli podívat do města za matkou a hodili jí do klína měšec, vyskočila a běžela za nimi jako mladice. Pověsila se jim přitom na ruce a líbala je.
„Co je, matko? Nebojte se, my se zase přijdeme na Vás podívat. Ale nikomu neříkejte, že jste s námi mluvila,“ nařídil jí Paška.
„Jak bych mohla povědět,“ slibovala matka, „denně se za Vás modlím, abyste byli zdraví a nic zlého se Vám nestalo.“
„Dobře, dobře, matko! Jen nedělejte žádný povyk. Nikdo nás tu nemusí poznat.“ Než si utřela slzy, oba zmizeli a víc se neukázali. „Jsem to ale hloupá osoba, jako bych nevěděla, že jsem takovým pánům jenom na obtíž,“ povzdechla si. Pole matku litoval a s bratrem se hádal pro ukradené peníze. Na Ostrém měli už dost našetřeno. Štůčky plátna byly v jedné komoře vyrovnány až do stropu, v druhé pytle hrachu, v jiné mouka a obilí. Ve sklepě zakopali zlaté a stříbrné nádobí, perly, prsteny a řetězy, spony. Matčina starost zanesla mezi ně svár a z ničeho neměli radost. Jezdili dál za loupeží a brali, na co přišli, ale mezi pány se hlásit nemohli.
Když nastala zima, zůstali Paška s Polem na hradě zaváti sněhem, nikam se nedalo vyjet pro veliký mráz. Celou noc a den museli přikládat na oheň ve velké světnici, aby nezmizli. Rozbili, co se dalo. Když nebylo dost dřeva, začali pálit lavice, stůl i starou truhlu. Za zavřenými okenicemi naříkala fujavice a nebylo radno vycházet. „Venku je hrozný nečas,“ posteskl si Pole. „Kdo ví, jak tu budeme dlouho sedět zaváti.“
„Nesýčkuj!“ okřikl ho Paška. „Mráz mi běhá po zádech a taky si nenaříkám. Buď rád, že nám vítr neodnesl ještě střechu nad hlavou.“
Pole už měl ale dost toho tuláckého života a mrzutě pobídl bratra:
„Měl bys donést také nějaká dřeva na oheň. Já už byl venku třikrát a pořád to nestačí.“
„Dej mi pokoj!“ odsekl mu Paška. „Kam bych chodil. Jenom se starej sám, bratříčku! Stejně jinak nejsi k ničemu.“
A notně si přihnul svařeného vína, potom se znovu zabalil do medvědího kožichu. Když se uložil na starou truhlu, chtělo se mu hrozně spát. Pole byl unavený a nevyspalý stálým běháním a starostí o oheň. Neměli už nic k jídlu, a proto se rozhodl, že půjde dolů do vsi.
„Paško, dělej si, co chceš. Já mám veliký hlad a musím se někde pořádně najíst. Dávej pozor na oheň, jinak tu zmrzneš!“
Paška něco zabručel ze spánku, ale o bratra se nestaral. Ten se zatím oblékl do teplého kožichu a na hlavu si narazil beranici. Když vyšel ze dveří, koně ve stáji zařehtali, on však nemohl žádného z nich vzít s sebou pro vysoký sníh. Darmo by si byli nohy polámali.
Loupežník Pole se sám daleko nedostal. Prudký vítr ho srazil do hluboké závěje a dlouho trvalo, než se z ní vyhrabal, potom znovu klopýtal a padal. V té fujavici' ztratil cestu a bloudil kolem hradu. Nakonec ho přemohla hrozná únava, zapadl do závěje a víc už nevstal. Zmrzl na svahu Ostrého.
Na hradě se vítr dostal dovnitř špatně zavřenými dveřmi. Rozfukoval jiskry z ohniště na všechny strany a jedna padla do staré slámy. Ta se brzy rozhořela prudkým plamenem. Oheň skákal z jednoho stavení na druhé a vše vzplanulo velikým požárem. Paška se ani neprobudil ze sna, uhořel. Na Ostrém lehlo všechno popelem. Požár bylo vidět daleko, ale nikdo nepřišel na pomoc. Byl hrozný nečas a sníh za pár dní zavál spáleniště.
Až na jaře se vypravilo několik sousedů dole ze vsi na Ostrý, ale mnoho toho nenašli. Poklady zůstaly ukryté v zemi a jsou prý tam dodnes. Tak neslavně skončil život dvou loupežníků, kteří si kdysi hráli na pány a rytíře a nyní straší na Paškopolském sedle.
 
Michaela Veselá
Michaela Veselá
Ostrá Milešovka
V chatě na Milešovce známka Ostrého, ale zase známka Milešovky ne.
 
Miroslav Kůstka
Miroslav Kůstka
TZ u Mušketýra
mají otevřeno od 17 hodin,ale prodali jí po zazvonění i před otvíračkou
 
Petr
TZ v hostinci u Mušketýra
Pan majitel mi bez problémů známku prodal, stačilo jen zazvonit.
 
Martin Zikeš
Martin Zikeš
TZ
V hospodě U Mušketýra TZ nemají (byly vyprodány) a na Milešovce jakbysmet.
 
Pavel Fryček
Pavel Fryček
TZ
V hospůdce je velmi příjemný pán. Bohužel známky mu došli. Ale stačí si vyběhnout o cca 400 metrů výše a známku zakoupit. Mají zámek, Milešovku a Ostrý.
 
Jaroslav Melichar
Jaroslav Melichar
vylet
hostinsky U Musketyra je jeden z lidi, ktery se rozhodne neridi heslem:koupil si hospodu, ale chodili mu tam lidi :-D zabavny clovek. hradek Ostry nabizi uzasne pohledy na okolni kopecky, Milesov, Milesovku...proste nesmite vynechat! v dobe navstevy znamku mel - 30.5.2015
 
Libor Marek
Libor Marek
19/04/2015
Moc pěkná procházka na zajímavý skalní hrad. TZ koupena po 15 hod. U Mušketýra, prý byla posledni. Uf...
 
Vladimír Hruška
Vladimír Hruška
TZ
TZ zakoupena U Mušketýra, kde sice mají poněkud "free" otvíračku, ale zato obsluha je milá. Ostrý je velmi zvláštní, ale krásné místo.
 
magipriba
Ostrý
Výlet na tento kopec mohu jen doporučit, nádherné místo s kamennými varhany,kamenným mořem,pozoruhodným zbytkem hradu a fantastickým výhledem na Milešovku. Známku jsme bez problému zakoupili v hostinci U MUŠKETÝRA v Milešově. Mají i TZ Milešovky. TZ Milešova jsme zde v sobotu odpoledne koupili poslední. V hospodě se dá rychle a celkem dobře najíst, točí SVIJANY.
 
Renata Placková
Ostrý k návštěvě rozhodně doporučuju - jednak je to slušný fyzický výkon a druhak fantastický rozhled, zejména z druhé plošinky. Je výborný i na přespání pod širákem (dle ohniště soudě to nebude výjimečné). ideální k návštěvě v květnu, kdy kvetou šeříky - v celém Středohoří jich jsou spousty (nejen v zahradách, ale i na mezích a právě i na Ostrém) a ta vůně je fantastická. Stejně jako nocleh na místě, kde za Milešovkou slunce zapadá a u Lovoše vychází, v Oparenském údolí se válí mlha...Krása. Jen je Milešov na koupi známky trochu z ruky, pokud nepokračujete nebo nepřicházíte z toho směru. Jo a ráno bacha na fotografy, jeden mě tam před sedmou "přepadl" i se stativem (naštěstí jsem byla na odchodu) :)
 
Iva
U Mušketýra TZ dostatek a opravdu stačí jen zazvonit. Velice ochotně prodají kdykoliv.
 
Vlasta
Známku v hospůdce u Mušketýra nemají jsou objednány
 
Vítek
Hrad Ostrý v zimě
4.2.2012 jsem uskutečnil po menších komplikacích zdařilý výstup na hrad Ostrý (Komplikací byly namrzlé schody). Výhled byl docela dobrý, jen byl směrem k východu lehký opar. Obavy, že teplota kolem -12 stupňů celsia mi bude dělat při výstupu problémy, se nakonec nepotvrdila. Na vrchu Ostrý dokonce bylo i docela dost sněhu, což se dole směrem na Velemín nedalo říct. Turistickou známku jsem koupil v hostinci U Mušketýra. Měli zavřeno, stačí ale zazvonit na domovní zvonek, a když je někdo doma, tak ji vám bez problémů vydají i mimo otvírací dobu.
 
David
Z Opárna jsme jeli na zříceninu hradu OSTRÝ,spousta kamenů z hradu zpadlo,asi to byl dříve mohutný hrad. Jinak TZ u Mušketýra v Milešově,už bylo 14:00 tak jsem zazvonil na zvonek u garáže a zeptal jsem se,jestli si mohu známku koupit,prý ano. Mají zde TZ hrad Ostrý,zámek Milešov,Milešovka 837m n. m.Všechny TZ mají dostatek.
 
Luboš
Známka bez problémů koupena v hostinci U Mušketýra...Mají zde i TZ Milešovky, TZ zámek Milešov je vyprodaná..
 
eMPage
POZOR ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY HOSTINCE. Ve všední dny Po-Pá otevřeno AŽ od 17:00 do 22:00. O víkendu pak od 14:00 do 24:00. Osobně jsem sem dorazil již ve 13:00 a díky velice ochotné obsluze, která bydlí nad hostincem, jsem znáky koupil. Mají k prodeji i známku Milešovky!!!Nechápu, význam hradu Ostrý, protože to už není ani zřícenina, je to prostě několik kamenů, které drží u sebe už jen silou vůli. Ovšem prcházka z Lovosic dá celkem pěkně zabrat :-)
 
Jana Holá
rajčátko
dne 21.8.2010 výlet na Milešovku, následně navštíveno místo Milešov, v hospodě U Mušketýrazakoupena známka hradu Ostrý, zbývající známky nebyly k dispozici, ale jsouobjednány, zatím na poště, dle sdělení příjemného hostinského.
 
house192
U Mušketýra ve všední dny otevřeno od 16:00..Známek poskrovnu,ale Ostrý a Milešov jsem získal.Milešovku už nevedou a ani mít nebudou....
 
Antonín Fegyveres
U Mušketýra otevírají v poledne známku sice mají, ale byl jsem tam v 10.00 hod. a tudíž bylo zavřeno.
 
karel fajt
dostupná bez problému
 
Lukáš
U Mušketýra bylo zavřeno, otevírací doba byla všední dny jen odpoledne, ale po zavolání ochotně majitel přišel a prodal nám 2 TZ (i TZ Milešov). Hostionec se nachází naproti zámku Milešov.
 
mankadve
U Mušketýra známka vyprodána
Bohužel v hospůdce známka vyprodána. Obsluha ochotná, ale klobása ohřatá v mikrovlnce!!, tedy poněkud vyschlá :-( Teď v říjnu už měly jen smažený minutky, žádná hotovková mňamka. Ale chápu, po sezóně. Jo a k zřízenině :o) Cesta bez větších obtíží, dostali jsme na kopec i ne ještě dvouletýho synka. Po svejch a za krkem. Takže žádná divočina. Vylezli jsme po páté odpolední a zorvna se tam zabydlovali dva trempíci. Rum voněl, tak asi měli pěknou noc :o)
 
Pavel K
Cesta byla příjemná a i když jsem se do hostince u tří mušketýrů dostal mimo otevírací dobu tak mi nakonec otevřeli chvíli po tom co jsem začal bombardovat horní okna baráku kamínkama(to mi poradili místní) jinak jsem si hezky pokecal a pivo bylo taky dobrý. Výstup po šutrácích byl sice trochu o hubu ale zvládnout se to dalo, moc pěknej výhled.
 
Béďa
Na hrad byla cesta dosti ledovatá, cesta po kameným moři byla vo hubu, ale hrad byl dobyt. Výhled byl velmi pěknej akorád Milešovka byla v mlze.TZ-v hospodě u Mušketýra v Milešově byla k dispozici vč.dalších TZ jsko např. zámek v Milešově + Milešovka. Měli tam dobrý pivo "Zlatopramen" a z kuchyně voňel zabijačkovej guláš. Hospodskej byl ochotnej a cestu nám vysvětlil. Dík.
 
Pařez
Nevím, proč je na TZ vyobrazen bandita? Nevíte někdo neco z historie? Jinak TZ jsem sehnal mimo otevírací dobu díky usilovnému telefonování na majitele hospody U mušketýra. Bez řečí otevřel a prodal. Mnoho štěstí!
 
Bublinka
Cesta na hrad je trochu dobrodružná, místy si téměř zahrajete na horolezce. Nahoře uvidíte pouze jednu stěnu a několik čedičových "varhan" (jako na Panské skále u Kamenického Šenova). Pěkný výhled na Milešov je asi sto metrů pod vrcholem. Jinak cesta je moc hezká, příjemná procházka
 
Jableska
otvírací doba U Mušketýra
v neděli otvírají až ve 14:00 ( v sobotu si nejsem jistá, ale myslím že taky)
 
HonzaH
Známka zakoupena v Milešově v příjemné hospůdce U mušketýra. Ta modrá značka, jak o ní píše Tatík, vede z Milešova právě na hrad Ostrý (nejprve směr Kocourov; pak doleva přes pole a do kopce nahoru pod hrad). Z hradní zříceniny fascinující pohled na Milešovku a další kopce Středohoří. Nádherné místo!!!HonzaH
 
Tatík
Otevírací doba hostince U mušketýra v Milešově (viz níže) sedí, turistických známek dostatek, bramboráčky dobré. Na mapě vedle parkoviště je nakreslena ke zřícenině žlutá značka, kterou nelze najít. Zkusili jsme to ze silnice do Kocourova rovnou přes pole, pak lesem a asi 100 metrů kamenným mořem, až skoro na vrcholu jsme narazili na značenou modrou trasu, ale kam vede dolů, nevíme. Výhled nádherný na všechny strany, hadi teď v březnu asi spali.
 
lubob
10.09.2006
znamku maji v te hospode u musketyra, jinak ten vyslap na hrad ostry opravdu stoji za to, nadherny vyhled na milesovku.
 
Helena
V hostinci U mušketýra mají ve všední dny až od 15.30h, v so a ne od 10.00h. Tak pozor, ve všední dny jezděte pouze odpoledne,ne jako my.
 
Jeff
Ten kdo má rád rozhled po krajině , tak toto místo vřele doporučuji. Z tohoto místa máte Milešov a zámek jako
na dlani.
 
Milan
Známku lze koupit v Milešově. V Kocourově už je nevedou.
 
Andílek@Prazdroj
Známka k dostání v Milešově.Jinak jsme neodolali a na zříceninu se vydrápali. Opravdu z ní moc nezbylo,
ale opět super výhled. A pozor na hady, viděli jsme dva se vyhřívat cestou, na kamenech :-)
 
Jakub
Známku opět nemají
 
Zirafka
Znamku nemaji ani v jednom z prodejnich mist, dodavku cekaji do 14 dni.
 
Marcela
Uznávám, že z hradu Ostry toho moc nezbylo, ale mě se tam moc líbilo. Ty komínky z kamene, navíc někdy sytě
zeleně porostlé, mě fascinují. A výhled taky stojí za to. Takhle si představuju romantiku.
 
Jirka
TZ je v hostinci U Mušketýra vyprodána.
 
Honza Pásler
Koukám, že tu každý hodnotí Milešov a ne zříceninu hradu Ostrý. Tam není nic moc k vidění. Jinak Milešov je
super místo - ale o tom píšu u TZ 484...
 
Tomáš
Obě známky v pohodě, byli jsme tam po obědě. O prázdninách mají asi otevřeno dřív.
 
Luboš Štětina
Špatné zkušenosti
Dne 5.května 2004 jsem navštívil obec Milešov i s prodejním místem TZ 483 a 484.Hostinec U mušketýra byl
bohužel zavřen.Otevírací doba v týdnu až od 17,00 hod a i když jsem obíhal kolem, musel jsem si chuť na
získání TZ a na jedno orošené nechat zajít.Mělo by být vytvořeno ještě jedno prodejní místo,kde by byla
otevírací doba vyhovující i pro turisty,kteří navštíví Milešov v týdnu a před 17,00 hodinou.
 
Zdeněk
Nenechte se odradit
Prodejním místem je příjemná hospůdka, která však měla v sobotu otevřeno až od 14.00 a my jsme tam byli
dopoledne. Na dveřích jsme narazili na vzkaz "Pískni, já přijdu". Dali jsme na radu a čekali odkud
nás kdo poleje, místo toho však nám otevřeli, natočili pivo, ohřáli drškovou polévku a hlavně prodali
turistické známky hradu Ostrý a zámku Milešov. Vesele se nám pak stoupalo na Milešovku.
 
K dnešnímu dni je vydaných:
2788 Turistických známek
2693 Výročních TZ
278 Prémiových TZ
Turistická známková místaMapa známkových místSběratelská hraŽebříček sběratelůAktuální informaceVýroční turistické známkyKatalog turistických známekHlasování o nových TZO Turistických známkách
Turistické známky
KAVÁRNA A RESTAURACE
Speciální ediceSoutěž s Maxiznámkami
Klub TZ
Návštěvnické centrum Turistických známekTuristické suvenýry
Ostatní produkty
Komunikace
Zásilkový prodej
internetové stránky
Výběrová řízení
TZ pomáhají
Klub českých turistů logoKartografie Praha logoTuristika.cz logo
 
Instagram

Dobrý anděl

Energetické úspory administrativní budovy Julia Sedláka 14 v Rýmařově

© TURISTICKÉ ZNÁMKY s.r.o. 1999 - 2022 - všechna práva vyhrazena Gappa - tvorba webových stránek